Předłoha:Dokumentacija za předłohu

Dokumentacija pod tutym tekstom so njepokaza, jeli předłoha bu wužiwana.
Cil
Tuta předłoha so móže za dodaće informacijow wo cilu a wužiwanju předłohi we Wikipediji wužiwać. Nimo toho słuži wona za to, zo by rozdźělenje zasadźowałe mjezy předłohu a informaciju wo wužiwanju, kotraž so do nastawka njezasadźuje, hdyž předłoha so wužiwa.
Wužiwanje
Předłoha so móže wužiwać z jednym parametrom a słuži so mjezy <noinclude></noinclude> zasadźować.
<noinclude> {{Dokumentacija za předłohu|1= Wujasnjować cil a wužiće předłohi }} </noinclude>
Je namjetowane přeco wužiwać w informacije wo předłoze slědowace kapitle:
  • Cil
  • Wužiwanje
A hdy to tež płaći:
  • Standardowe hódnosće
  • Poćahowace předłohi
Za přehlad je poručowane přidać semikolon (;) před titule abo == wokoło titulow.
Parameter mr
Parameter mr móže jednu ze sćěhowacych hódnotow měć.
  • 1 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na diskusijnych stronach nastawkow wužiwa.
  • 2 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na wužiwarskich stronach wužiwa.
  • 4 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na systemowych stronach wužiwa.
  • 6 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na wobrazowych stronach wužiwa.
  • 10 - indikuje, zo so předłoha zwjetša wužiwa zo by předłohi wutworiła.
  • 14 - indikuje, zo so předłoha zwjetša na kategoriskich stronach wužiwa.
Parameter wobwliwuje sadu na kóncu dokumentacije, kotraž nimo toho wotkaz wobsahuje. Z pomoc wotkaza móžeš hladać na specialnu stronu wo wužiću předłohi, ale wobmjezowane na wěsty mjenowy rum.
Jeli parameter faluje, so sćěhowaca sada jewi:
Wužiwanje předłohi w nastawkach.
Wutworić podstrony
To je dodawk po alternatiwnej předłohi
{{Doc}}
.


Hlej tež

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.

Zuletzt bearbeitet am 3. meje 2013 um 22:24
Wobsah pod CC BY-SA 3.0 k dispoziciji steji, jeli njeje so hinak podało.
Škit datow
Wužiwanske wuměnjenja

Klasiski napohlad
StartPřipadny W bliskosći Přizjewić Nastajenja DarićWo WikipedijiImpressum
RěčwobkedźbowaćWobdźěłać