Předłoha:Nawigacija dokumentacije
[přehlad] [wobdźěłać] [stawizny] [wobnowić]
 Dokumentacija
Tuta předłoha so za zdźělenkowy kašćik wužiwa, při čimž jeje napohlad wot toho wotwisuje kotre mjeno ma posledni dźěl předłohoweje hesła.
  • Jeli je /Dokumentacija, potom so wo tym informuje, zo je dokumentacija. Nimo toho awtomatisce kategorija "Jenož dokumentacija" přida.
  • Jeli je /hrajkanišćo, potom so wo tym informuje, zo je hrajkanišćo, na kotrymž móžeš nowu wersiju předłohu wuwić. Nimo toho so wotkaz na /testy pokazuje, a so kategorija "Jenož hrajkanišćo" přida.
  • Jeli je /testy, potom so wo tym informuje, zo móžeš tam testować. Nimo toho so wotkaz na /hrajkanišćo pokazuje a so awtomatisce kategorija "Jenož testy" přida.
Wužiće
Jednora warianta
Přidawaj prošu slědowacy kode do spočatka dokumentacije předłohi.
{{nawigacija dokumentacije}}
Za hrajkanišćo a testy
Přidawaj prošu slědowacy kode do <noinclude>-bloka na podstronje předłohi, kotraž ma sufiks hrajkanišćo abo testy po / na kóncu hesła předłohi. Předłoha wšak awtomatisce to jeje programowanje dla rozeznawa.
<noinclude>{{nawigacija dokumentacije}}</noinclude>
Tajka podstrona samo móže swójsku dokumentaciju měć, dokelž jenož posledni dźěl hesła po / je wažny za rozeznawanje mjez dokumentaciju, hrajkanišćom a testami.
Za wjacore předłohi
Jeli chceš wužiwać dokumentaciju za wjacore předłohu, přidawaj předłohu do předłohi sam (mjezy kodomaj <noinclude> a </noinclude>) a wospjetuj ju na spočatku dokumentaciskej podstronje ale mjezy kodomaj <noinclude> a </noinclude>. Dokelž dokumentaciska podstrona je předłoha sam, móžeš ju do druheje předłohi přez {{předłoha1/Dokumentacija}} přidać.
Do strony Předłoha2 přidawaj :
{{Nawigacija dokumentacije}} {{doc}}
Do strony Předłohi1/Dokumentacija přidawaj :
<noinclude>{{Nawigacija dokumentacije}}</noinclude> + dokumentaciski tekst (wužiće, syntaksa, parametry, přikłady, ...)
Do strony Předłohi2/Dokumentacija přidawaj :
<noinclude>{{Nawigacija dokumentacije}}</noinclude> {{Předłoha1/Dokumentacija}}
ewentualnje :
{{Předłoha1/Dokumentacija|parameter}}
Hlej tež
(předłoha za předłohu, ale jenož mjez <noinclude> a </noinclude>)
{{doc}}
(To je jenož daleposrědkowanje)
Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Zuletzt bearbeitet am 11. meje 2014 um 15:05
Wobsah pod CC BY-SA 3.0 k dispoziciji steji, jeli njeje so hinak podało.
Škit datow
Wužiwanske wuměnjenja

Klasiski napohlad
StartPřipadny W bliskosći Přizjewić Nastajenja DarićWo WikipedijiImpressum
RěčwobkedźbowaćWobdźěłać