Kaudian a balbaliw
Siputen ti kaudian a balbaliw iti wiki iti daytoy a panid.
Dagiti sabali pay a pangrepaso a ramit
Daytoy a panid:Baro a pampanidSibibiag a tattaoInaramid dagiti IPEstadistikaDap-ayan
Pagpilian iti kaudian a balbaliw
Ipakita dagiti naudi a 50 | 100 | 250 | 500 a sinukatan iti kallabes a 1 | 3 | 7 | 14 | 30 nga al-aldaw
Ilemmeng dagiti nakarehistro nga agar-aramat | Ilemmeng dagiti di ammo nga agar-aramat | Ilemmeng dagiti inurnosko | Ipakita dagiti bot | Ilemmeng dagiti bassit a panagurnos | Ipakita ti pannakaikategoria ti panid | Ipakita ti Wikidata
Ipakita dagiti kabarbaro a sinukatan a mangrugi manipud idi 16:49, 8 Disiembre 2021
Nagan ti espasio:
 Baliktaden ti napili
 Mainaig a nagan ti espasio
Sagat ti etiketa:
8 Disiembre 2021
diphist
m
Modulo:Webarchive/data/pagipadasan
16:45
+72
Lam-ang Tungtungan aramid
(Pinabaro manipud iti Module:Webarchive/data/1057594008​)
diphist
m

Modulo:Pampanid nga agraman kadagiti panangilasin ti kontrol ti autoridad/pagipadasan
16:38
−178

Lam-ang Tungtungan aramid
(Pinabaro manipud iti Module:Pages with authority control identifiers/1057123116)
diphist
Modulo:Cs1 documentation support/pagipadasan
16:29
+2,012

Lam-ang Tungtungan aramid
(Pinabaro manipud iti Module:Cs1 documentation support/1056968540)
diphist
m
Republika a Tseka
16:01
−277
Lam-ang Tungtungan aramid
(Nagsimpa iti panangiletra/gramatika)
diphist
B

Agar-aramat tungtungan:RoyalCrown1995
15:43
+828

Lam-ang Tungtungan aramid
(Naragsak nga isasangbay!)
diphist
m
Bali
15:42
−40
Lam-ang Tungtungan aramid
(Insubli ti panagurnos babaen ni 140.213.197.66 (tungtungan), naisubli iti naudi a rebision babaen ni Lam-ang)
Etiketa: Rollback
6 Disiembre 2021
diphist
B

Wikipedia:Dap-ayan/Teknikal/Damdamag 2021-Disiembre
21:58
+3,137

MediaWiki message delivery Tungtungan aramid
(→‎Tech News: 2021-49: baro a seksion)
Etiketa: MassMessage delivery
diphist
José Alejandrino
13:53
+21
RoyalCrown1995 Tungtungan aramid
Et-etiketa: Urnos ti mobile Urnos ti web ti mobile
5 Disiembre 2021
Listaan ti pananginagan manen ti agar-aramat
12:32
Ninaganan manen ni Céréales Killer Tungtungan aramid ni agar-aramat Kagaoua (0 nga inur-urnos) iti K.A(per request)
Listaan ti pananginagan manen ti agar-aramat
02:55
Ninaganan manen ni CptViraj Tungtungan aramid ni agar-aramat "Coreytaylor" (0 nga inur-urnos) iti JCzopek35 ‎​(​Ticket:2021120310005811​)
4 Disiembre 2021
diphist
Suesia
22:39
+6
Martin Macha 2111 Tungtungan aramid
Et-etiketa: Urnos ti mobile Urnos ti web ti mobile
diphist
Republika a Tseka
22:34
+139
Martin Macha 2111 Tungtungan aramid
Et-etiketa: Urnos ti mobile Urnos ti web ti mobile
diphist
Romania
22:24
+1
Martin Macha 2111 Tungtungan aramid
Et-etiketa: Urnos ti mobile Urnos ti web ti mobile
diphist
Hannibal Hamlin
07:12
−15
FMSky Tungtungan aramid
3 Disiembre 2021
diphist
Bali
18:39
+40
140.213.197.66 Tungtungan
(→‎Dagiti akinruar a silpo)
Et-etiketa: Bisual a panagurnos Reverted
diphist
Papa Gregorio XV
18:07
−32
79.155.33.91 Tungtungan
Wikipedia
Annuroten ti kinapribado
Termino ti Panagusar
Desktop
BalayPugto Iti asideg Sumrek Dagiti pannakaisaad DonasionMaipanggep iti WikipediaDagiti renunsia