ipac.svkkl.cz
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Souhlasím
ČeskyEnglish
V košíku (0)
Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů
Rádi bychom Vás ubezpečili, že Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s novým „Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, známým též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Nařízení má účinnost od 25. května 2018.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů je Středočeská vědecká knihovna v Kladně. S případnými dotazy nebo požadavky na uplatnění práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na knihovnu můžete obracet
osobně při návštěvě knihovny
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb čtenářům, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
Nezpracováváme žádné citlivé údaje. Vaše osobní údaje v knihovním informačním systému jsou uloženy do šifrované části databáze.
Pro jaké účely je zpracováváme?
 1. Zpracování na základě smlouvy
  Smlouvou je registrace čtenáře do knihovny. Účely zpracování osobních údajů jsou mimo jiné:
  • Evidence uživatelů, se kterými máme uzavřenu smlouvu (registrovaní čtenáři).
  • Poskytování knihovních, informačních a dalších služeb na základě knihovního zákona a blíže vymezených platným knihovním řádem.
  • Zasílání zpráv přímo se vztahujících k plnění těchto služeb.
 2. Zpracování na základě oprávněných zájmů správce dat
  • Ochrana knihovního fondu před podvody.
  • Vymáhání pohledávek.
  • Informování čtenářů o službách a akcích pořádaných knihovnou.
 3. Zpracování pro statistické účely
  Po ukončení Vaší registrace a uplynutí doby, po niž uchováváme osobní údaje, jsou některé údaje dále zpracovávány pro statistické účely, a to v anonymizované podobě.
Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?
Abychom zajistili kvalitní poskytování knihovních a informačních služeb, je nezbytné, aby měli přístup k Vašim osobním údajům i další třetí subjekty, externí zpracovatelé. Jedná se především o dodavatele knihovního informačního systému ARL, společnost Cosmotron Bohemia, s.r.o.. Zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě ošetřené uzavřením písemné smlouvy mezi správcem a zpracovatelem podle platné legislativy.
Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy o registraci čtenáře, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících s registrační smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to 1 roku. Důvody pro takové uchování jsou například:
Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Nařízení GDPR pro Vás zavádí následující práva:

Mapa stránek
Přístupnost
Soukromí
Modul OpenSearch
Napište nám
  Středočeská vědecká knihovna v Kladně
©1993-2021  IPAC -  Cosmotron Bohemia, s.r.o.
Přejít na obsahPřejít na menuNápověda ke klávesovým zkratkám
VyhledáváníKontoNastavení účtuNápovědaPředregistrace  Přihlášení