freshdesk.com
Tacaíocht - Conas is féidir linn cabhrú leat inniu?

Solution home General / Ginearálta About Libraries Ireland / Maidir le Libraries Ireland
What is Libraries Ireland? Cad é Libraries Ireland?
Print
Modified on: Wed, 19 May, 2021 at 11:25 AM
Libraries Ireland is a shared library management system which allows anyone with a public library card borrow and reserve items from any public library in the Republic of Ireland.


Córas bainistíochta leabharlainne roinnte is ea Libraries Ireland a ligeann d’aon duine le cárta leabharlainne earraí ó aon leabharlann phoiblí i bPoblacht na hÉireann a fháil ar iasacht agus a chuir in áirithe.

All 30 library authorities are part of the service - you can see the full list on this page.

Tá na 30 údaráis leabharlainne ar fad páirteach sa seirbhís seo – is féidir leat an líosta iomlán a fheiscint ar an leathanach seo.

Items are collected and delivered between libraries on a twice-a-week basis, so once a reserved item is available it should arrive in your local library within a week.

Bailítear agus seachadfar earraí idir leabharlanna dhá uair in aghaidh an tseachtain, dá bhrí sin nuair atá earra curtha in áirithe ar fáil ba cheart go sroichfeadh sé do leabharlann áitiúil laistigh do sheachtain.

If the item you are looking for is not in any of the participating libraries please ask your local library if they can order it or request it via the interlibrary loans system.

Muna bhfuil an t-earra atá á lorg agat in aon leabharlann rannpháirteach, le do thoil iarr ar do leabharlann áitiúil an féidir leo é a ordú nú iarratas a dhéanamh ar trí an córas iasachtaí idirleabharlainne.Did you find it helpful? Yes No
Related Articles
What is this website for? /• Cad chuige an suíomh gréasáin seo?
Contact Details for Library Services / • Sonraí Teagmhála na Seirbhísí Leabharlainne
Kilkenny library card holders - note on logging in to Libraries Ireland /• Daoine a bhfuil cárta leabharlanna Chill Chainnigh acu – nóta faoi logáil isteach go Libraries Ireland
Monaghan Borrowers - Information on Logging In
Covid-19 - Update (12/5/2021)
Borrow and reserve items from any library service with any public library card / • Faigh ábhar leabharlainne ar iasacht agus le cur in áirithe in aon seirbhís leabharlanna le h-aon cárta leabharlainne poiblí
Removal of Fines / Deireadh le Fíneálacha
I tried to place a hold on an item but it says no items requestable - why is that? /• Dhein mé iarracht earra a chuir ar coimeád ach deir sé nach bhfuil aon earraí le fáil ar iarracht – cén fath?
Text messages from the Libraries Ireland SMS Alert Service / • Teachtaireacht Téacs ó Sheirbhís Foláireamh SMS Libraries Ireland
Sligo patrons - problems renewing
Home Solutions Cookie policy
Help Desk Software by Freshdesk
LoginSign up
HomeSolutions
New support ticket Check ticket status