Biblioteca Centrala UPT | 30/07/2021
Alege o pagina:
Acces, drepturi și facilități
Biblioteca UPT. Prezentare video
 
Beneficiarii Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara pot fi:
utilizatorii din comunitatea UPT, posesori de Legitimație de student sau de Legitimație de serviciu;
utilizatorii externi care îndeplinesc condițiile de înscriere la Bibliotecă.
Orar
 
AN UNIVERSITAR
Luni – Joi: 09.00 – 16.00
Vineri: 09.00 – 14.00
Sâmbăta – Duminica: închis
Biblioteca UPT este închisă:
De sărbători legale
În intervalul dintre Crăciun şi Anul Nou
În primele două săptămâni din luna august
*BCUPT îşi rezervă dreptul de a modifica, cu acordul conducerii UPT, orarul de funcţionare, în cazuri speciale!
Orice modificare va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor în spaţiile bibliotecii, prin intermediul paginii web şi pe reţelele de socializare.
Spații de studiu și facilități
BUPT oferă utilizatorilor următoarele spații și utilități:
O sală de studiu deschisă 24h/7 zile pe săptămână – Biblioteca 24h – cu acces controlat RFID, cu 92 locuri
650 de locuri de studiu, dispuse în spaţii închise, deschise sau flexibile
Spaţiu IT cu capacitate de 180 locuri (și acces la mașini virtuale cu alocare dinamică a resurselor, conectate în reţea, cu o capacitate de trafic de Internet de 800 Gb/s, wireless sau fix, cu viteză de uplink de 10 Gb/s)
Săli de studiu individual – 28 săli dotate cu mașină virtuală, telefon, acces wifi
Săli de studiu grup în număr de 5, cu capacitate totală de 48 de locuri
Sală multifuncţională (Sala Polivalentă) cu sistem videoconferinţă, cu capacitate de 100 locuri
Spații de relaxare
Spații de expunere și simeze
Reguli generale de utilizare a spațiilor BUPT:
accesul se face exclusiv pe baza legitimației de student/cardului de acces
în incinta BUPT, utilizatorii trebuie să depună la garderobă, în dulăpioarele individuale, obiectele personale și să păstreze numai obiectele necesare studiului
cheile dulăpioarelor de garderobă se împrumută în intervalul cât este deschisă biblioteca, inclusiv pentru dulăpioarele de garderobă de la sala 24h, de la pultul Informații de la etajul 1 (*vezi Regulament chei vestiare) (linkși se restituie înainte de plecare, la pultul Informații dacă biblioteca este deschisă sau la stația de autorestituire din incinta sălii 24h, dacă biblioteca este închisă
cu excepția apei este interzisă consumarea alimentelor și băuturilor de orice fel
în incinta BUPT este interzis fumatul
telefoanele mobile în incintă trebuie să fie setate pe modul silent
este interzisă comunicarea la telefoanele mobile
este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup în yonele de studiu – excepție fac sălile de studiu grup
este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup în zonele de studiu – excepție fac sălile de studiu grup
este interzisă ținerea ocupat a locului de lectură cu obiecte personale în absență, pentru un interval mai mare de 30 de minute
este interzisă lăsarea lucrurilor de valoare în lipsa posesorului – Biblioteca nu își asumă dispariția acestor obiecte
umbrelele se lasă în locurile special amenajate de la intrare
Acces Sala de lectură 24h
Condiții de utilizare: 
Sala 24h este dedicată lecturii și studiului exclusiv studenţilor.
Accesul în sală este permis tuturor utilizatorilor * în intervalul orar când Biblioteca UPT este deschisă.
În intervalele când Biblioteca UPT este închisă, accesul este permis doar categoriilor care pot obţine accesul pe card conform Regulamentului Bibliotecii (link) – studenţii UPT, studenţii altor universităţi care îndeplinesc condiţiile.
*Biblioteca UPT îşi rezervă dreptul de a limita accesul utilizatorilor externi, în sesiunile studenţeşti ale UPT, în cazul în care solicitările sunt mai mari decât locurile disponibile!
Condiţii şi reguli pentru utilizarea Sălii de lectură 24h:
cardul de acces în bibliotecă să fie validat
cardul de acces nu este transmisibil, permiterea accesului altei persoane decât posesorul atrage după sine suspendarea drepturilor conferite de card
cardul de acces trebuie ţinut pe masă la vedere
respectarea condiţiilor generale de studiu în conformitate cu Regulamentul Bibliotecii (link)
cheile dulăpioarelor de garderobă se împrumută până la ora 20.30 de la pultul Informaţii de la etajul 1 (*vezi Regulament chei vestiare) (link) şi se restituie înainte de plecare, la staţia de autorestituire din incinta sălii 24h
cu excepţia apei, este interzisă consumarea alimentelor şi băuturilor de orice fel
în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii este interzis fumatul
telefoanele mobile în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii trebuie să fie setate pe modul silent
în incinta sălii 24h şi a Bibliotecii este interzisă comunicarea la telefoanele mobile
în incinta sălii 24h este interzis vorbitul cu voce tare sau studiul în grup
este interzisă ținerea ocupat a locului de lectură cu obiecte personale în absență, pentru un interval mai mare de 30 de minute
este interzisă lăsarea lucrurilor de valoare în lipsa posesorului – Biblioteca nu îşi asumă dispariţia acestor obiecte
umbrelele se lasă în locurile special amenajate de la intrare
la ora când Biblioteca se închide, utilizatorii prezenţi în sala de lectură au obligaţia să părăsească sala şi să intre pe baza cardului de acces pe intrarea dinspre strada Traian Lalescu
În intervalul cât biblioteca este închisă, personalul din serviciul de pază este responsabil cu supravegherea sălii 24h, ca urmare prezentarea cardului de acces la solicitarea acestora este obligatorie, precum și respectarea sesizărilor făcute  de aceștia în conformitate cu Regulamentul BUPT
nerespectarea Regulamentului în sala 24h atrage suspendarea accesului în Bibliotecă de la minim 2 săptămâni până la suspendarea definitivă
deteriorarea bunurilor din dotare este sancţionată cu plata acestora şi pierderea dreptului de acces în Bibliotecă.
© Biblioteca UPT 2017
Toate drepturile rezervate.
PARTENERI
Universitatea Politehnica Timişoara
Editura UPT
Avizier UPT
Centrul de Informare si Consiliere
TeleU
Hide NavigationE-mail: bupt@upt.roFacebook
Hide NavigationÎnscriere și eliberare carduriAcces, drepturi și facilitățiAcces Catalogul OnlineAcces la Colecţiile BUPTBiblioteca 24HÎmprumut și restituireDată scadentă și depășirea termenuluiPrelungirea perioadei de împrumutRestituire și auto-restituireRezervare publicațiiÎmprumut din alte biblioteci (ILL)Propuneri de achizițieGarderobăAcces Calculatoare & InternetEchipamente multifuncționaleScanare, Copiere, TipărireAlimentare cardPlata cu card bancar (POS)Rezervare locuri de lecturăSăli de studiu grupSăli de conferințăÎntreabă un bibliotecar