helsinki.fi

Helka-opas: Helka-opas
Helka-opas
Kirjautuminen ja etäkäyttö
Vihjeitä Helkan hakuun
Viitteidenhallinta
Helka
Helka sisältää:
Helka-kirjastoja ovat Helsingin yliopiston kirjasto, Kotimaisten kielten keskuksen kirjasto, Museoviraston kirjasto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto, Työväenliikkeen kirjasto, Tuglas-seuran ja Baltia-kirjasto.
Helkan lyhennetty osoite on: http://helsinki.fi/helka
Näin pääset alkuun
Milloin kannattaa hakea muualta kuin Helkasta?
Hae artikkeleita suoraan tietyistä tietokannoista, kun
Oman alasi tietokannat löydät
Last Updated: Mar 17, 2021 2:14 PM
URL: https://libraryguides.helsinki.fi/helka
Print Page

Login to LibApps.
Report a problem.
Subjects: General Guides
Tags: Helka
Saavutettavuusseloste
ResearchGuidesHelsinki University Library
Helsinki University Library ResearchGuides Helka-opas