1 000 000
Tsy mbola nisy namorona io lahatsoratra io. Azonao atao ny Tadiavo ny momba ny 1 000 000.
Na forony eto ny lahatsoratra momba ny 1 000 000.
Wikipedia
Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka
Fepe-pampiasana
Birao
FandraisanaKisendra Eto akaiky Hiditra Safidy FanomezanaMombamomba ny WikipediaFampitandremana
ArahanaHanova