Right ascension
Tsy mbola nisy namorona io lahatsoratra io. Azonao atao ny Tadiavo ny momba ny Right ascension.
Na forony eto ny lahatsoratra momba ny Right ascension.
Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka
Fepe-pampiasana
Birao
FandraisanaKisendra Eto akaiky HiditraFanomezanaMombamomba ny WikipediaFampitandremana
ArahanaHanova