Tantaran'ny pejy
Aide-modifier-section.png
15 Jiona 2020
2a03:2880:30ff:1::face:b00c
Pejy voaforona amin'ny « Ino tsy méty amin'ny fomba antakarana »
15:03
+38
Wikipedia
Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka
Fepe-pampiasana
Birao
FandraisanaKisendra Eto akaiky Hiditra Safidy FanomezanaMombamomba ny WikipediaFampitandremana