Velarantany
Velarantany ― Raha ny nosy eran-tany no resahina dia Madagasikara no fahefatra lehibe indrindra. Raha tia ny handalina mihoatra kokoa momba ny velaran-tanin'ny nosy tsirairay avy ianao dia vangio ny takelaka : http://encyclopedia.laborlawtalk.com/List_of_islands_by_size Archived Aprily 6, 2005 at the Wayback Machine.
Dernière modification le 11 Aogositra 2021, à 05:12
Mitondra ny lisansa CC BY-SA 3.0 ny votoatiny raha tsy misy zava-kafa ambara.
Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka
Fepe-pampiasana
Birao
 Accueil Au hasard  À proximité  Connexion  Configuration  Fanomezana  Mombamomba ny Wikipedia  Fampitandremana
LangueArahanaModifier