pl.m.wikipedia.org
Szablon:Dopracować
Tę stronę należy dopracować:
nie wyszczególniono niedoskonałości występujących na stronie.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
 Dokumentacja szablonu[zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
Ten szablon używa języka skryptowego Lua. Wywołuje Moduł:Dopracować.
Ten szablon jest używany na około 40 000 stron.
Wszystkie eksperymenty należy przeprowadzać w swoim brudnopisie. Przetestowane zmiany powinny być dodawane w jednej edycji.
Składnia
Podstawowa składnia szablonu:
{{Dopracować|[nazwa problemu 1] = [data]|[nazwa problemu 2] = [data]}}
[data] w formacie rrrr-mm
maksymalna liczba problemów w szablonie: 10
Przykłady:
{{Dopracować|język = 2021-07}}
{{Dopracować|źródła = 2021-07|styl = 2021-07}} (więcej o wstawianiu kilku problemów w sekcji Kilka parametrów naraz)
Wskazówki:
Jeżeli [nazwa problemu] jest parametrem z tabeli poniżej (sekcja Parametry konkretnych problemów), wyświetlony zostanie zdefiniowany tekst. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie tekst, który został wpisany do szablonu. Zob. sekcja Użycie.
Jeśli problem dotyczy tylko konkretnej sekcji, należy zastosować dodatkowy parametr „sekcja”, zob. opis Parametry pomocnicze.
Użycie
Szablonu używamy do oznaczania artykułów, które nie są napisane zgodnie z zasadami lub zaleceniami edycyjnymi, a więc wymagają dopracowania. Wstawienie samego
{{dopracować}}
nie wystarcza zazwyczaj, by osoba chętna do poprawienia wiedziała od razu, jakie mankamenty znajdują się w artykule, dlatego zaleca się używać niżej opisanych parametrów. Pusty szablon w artykule nie generuje żadnych informacji, a Kategoria:Szablon dopracować bez podanych parametrów zawiera listę takich stron.
Parametry zostały określone, ponieważ niektóre problemy pojawiają się dość często i gdy użyjemy parametrów, w szablonie znajdą się linki do odpowiednich metastron, a samo hasło przypisane zostanie do wąskiej kategorii zawierającej artykuły obarczone tymi problemami.
Jeżeli jakiś problem nie został zdefiniowany, można go opisać po „|” lub „|1=” (parametry nienazwane). W szablonie maksymalnie można zmieścić 10 parametrów (zazwyczaj aż tylu problemów nie ma, a jeżeli jest więcej, to najlepiej zrobić wpis na stronie dyskusji i użyć parametru pomocniczego sekcja dyskusji = nazwa sekcji na stronie dyskusji.
Data
Przy parametrach należy podać datę (rok i miesiąc, w formacie rrrr-mm) wstawienia szablonu. Nieistotna jest data wstawienia kwestionowanych informacji. W przypadku braku daty uzupełniona zostanie ona przez bota – zajmuje się tym MalarzBOT.
Daty nie należy podawać, jeśli opis problemu jest zwykłym tekstem, a nie parametrem.
Parametry konkretnych problemów
Te parametry można stosować w dowolnej kolejności.
ParametrEfekt
{{​Dopracować​|​uzupełnić​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające uzupełnienia informacji
działają też parametry rozbudować, rozwinąć, poszerzyć, treść, rozszerzyć
Ta strona od 2021-07 wymaga uzupełnienia informacji.
Jako parametr wstaw opis – o co należy uzupełnić artykuł.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{Dopracować|brak definicji=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające podania definicji
działają też parametry definicja i brak wstępu
Tę stronę należy dopracować:
od 2021-07 → napisać/poprawić definicję.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​lead​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające poprawy leadu
działa też parametr wstęp i wprowadzenie
Tę stronę należy dopracować:
od 2021-07 → rozbudować/poprawić wprowadzenie (lead).
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{Dopracować|dane biograficzne​=2021-07}}


Tę stronę należy dopracować:
od 2021-07 → dodać/uzupełnić podstawowe informacje biograficzne.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​pov​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające neutralnego ujęcia tematu
działają też parametry POV i neutralność
Treść tej strony od 2021-07 może nie być zgodna z zasadami neutralnego punktu widzenia.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​łasiczki​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z wyrażeniami zwodniczymi
działają też parametry zwodnicze i wyrażenia zwodnicze
W treści tej strony od 2021-07 występują prawdopodobnie wyrażenia zwodnicze, co nie jest zgodne z zasadami przyjętymi w Wikipedii.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​reklama​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy
działa też parametr spam
Treść tej strony brzmi jak reklama.
Pomóż poprawić treść tak, aby jej forma była zgodna z zasadą neutralnego punktu widzenia.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​polonocentryzm​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły polonocentryczne
działa też parametr povpol
Treść tej strony od 2021-07 należy opracować w taki sposób, aby nie uwypuklała nadmiernie polskiej specyfiki / aby nie zawężała się tylko do polskich warunków
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​OR​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły zawierające własne teorie
działają też parametry or i twórczość własna
Ta strona od 2021-07 może zawierać twórczość własną lub niezweryfikowane informacje.
Pomóż Wikipedii poprawić artykuł na podstawie weryfikowalnych źródeł.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​źródła​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające uzupełnienia źródeł
działają też parametry Źródła, WER, wer, brak źródeł, dodać źródła
należy używać tylko w przypadku braków w uźródłowieniu, mogących w przyszłości stać się źródłem poważnych problemów
Ta strona od 2021-07 wymaga zweryfikowania podanych informacji.
Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje na stronie mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​nierzetelne​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły zawierające nierzetelne źródła
działają też parametry nierzetelne źródła i niewiarygodne źródła
Ta strona od 2021-07 może zawierać nierzetelne źródła.
Informacje oparte na nierzetelnych źródłach mogą zostać usunięte. Zweryfikuj hasło i dodaj przypisy do wiarygodnych, najlepiej recenzowanych publikacji.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​zależne​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające dodania źródeł niezależnych
działają też parametry wieszak, źródła promocyjne i źródła zależne
W artykule użyto źródeł zależnych od opisywanego podmiotu lub źródeł służących do promowania danych podmiotów, produktów lub idei.
Źródła zależne należy usunąć, a treści zweryfikować źródłami niezależnymi.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{Dopracować|źródła medyczne=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły medyczne wymagające dodania wiarygodnych źródeł
działają też parametry medref, medwer
należy używać tylko w przypadku braków odpowiedniego uźródłowienia w hasach medycznych. W przypadku, kiedy cały artykuł jest niezgodny z aktualną wiedzą medyczną, na jego górze powinien znajdować się szablon informacyjny
{{nmed}}
.
Ta strona od 2021-07 wymaga dodania wiarygodnych źródeł medycznych dla zapewnienia weryfikowalności.
Możliwe, że zbyt mocno polega na źródłach pierwotnych. Podane poniżej informacje, mające charakter medyczny, mogą być częściowo lub w całości niepoparte dowodami naukowymi. Jako pozbawione odpowiednich źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{Dopracować|opis bibliograficzny​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły zawierające niepełne opisy bibliograficzne
działa też parametr niepełna źródła i niepełna źródło
do zastosowania w sytuacji, gdy np. źródle podano nazwisko i rok publikacji, ale bez tytułu publikacji.
Na tej stronie brak pełnego opisu bibliograficznego uniemożliwia zidentyfikowanie źródeł informacji.
Należy podać opis bibliograficzny do źródeł najlepiej z wykorzystaniem odpowiednich szablonów cytowania.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{Dopracować|więcej przypisów=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z brakującymi przypisami
działają też parametry dodać przypisy, wstawić przypisy, przypisy
Ta strona od 2021-07 zawiera treści, przy których brakuje odnośników do źródeł.
Należy dodać przypisy do treści niemających odnośników do wiarygodnych źródeł.
(Dodanie listy źródeł bibliograficznych lub linków zewnętrznych nie jest wystarczające).
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​tamże​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające poprawienia przypisów
działają też parametry Ibidem i Ibid
do zastosowania w sytuacji, gdy jako źródło jest zastosowany zapis "Tamże", "Ibidem", "Ibid". Między treścią uźródłowioną przypisem z podaną publikacją, a fragmentem z przypisem podanym powyższy sposób zawsze ktoś może dodać treść z przypisem powołującym się na zupełnie inną publikację.
Ta strona od 2021-07 wymaga poprawienia przypisów. Wyrażenia „tamże”, „ibidem”, „ibid” lub wstawione „na sztywno” numery przypisów są nieodpowiednie, ponieważ kolejność przypisów w artykule zmienia się w czasie.
Sprawdź w historii artykułu kto i kiedy wstawił niepełne przypisy.
Po kliknięciu w powyższy link wpisz w polu Tekst do wyszukania występujące w przypisie wyrażenie, a następnie kliknij Start.
O ile to możliwe, uzupełnij opis bibliograficzny. Dla wielokrotnego cytowania tego samego źródła, wykorzystać można szablon {{odn}}
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​aktualizacja​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające aktualizacji
działają też parametry zaktualizować i uaktualnić
Ta strona od 2021-07 wymaga modyfikacji na podstawie najświeższych informacji.
Niektóre treści są na pewno lub najprawdopodobniej nieaktualne. Artykuł należy zweryfikować, wskazując w przypisach źródła informacji.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​aktualizacja stanu prawnego=2021-07}}


Uwaga! Ta strona od 2021-07 opisuje nieaktualny stan prawny. Jeśli możesz, popraw treść na podstawie najświeższych informacji.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​sprzeczne informacje=2021-07}}


Tę stronę należy dopracować:
od 2021-07 → wyeliminować sprzeczne informacje.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​nieency​=2021-07}}


Tę stronę należy dopracować:
od 2021-07 → usunąć nieencyklopedyczne treści.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​ciekawostki​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z ciekawostkami
działa też parametr trivia
Ta strona od 2021-07 może zawierać informacje nieistotne dla artykułu encyklopedycznego.
Jeśli „ciekawostki” są nieistotne, należy je usunąć, a jeśli jednak istotne, to treść sekcji z ciekawostkami należy zintegrować z resztą artykułu.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​styl​=2021-07}}


Tę stronę należy dopracować:
od 2021-07 → poprawić styl – powinien być encyklopedyczny.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​język​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły niezgodne z normami polskiego języka literackiego
działają też parametry błędy językowe, poprawić język, stylistyka, gramatyka, interpunkcja
Tę stronę należy dopracować:
od 2021-07 → poprawić błędy językowe lub stylistyczne (pomoc: powszechne błędy językowe).
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​pustosłowie​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z pustosłowiem
działają też parametry próżne, próżne wyrażenia, usunąć próżne wyrażenia
Jakość tej strony od 2021-07 jest obniżona przez użyte w niej pustosłowie.
Możesz pomóc, usuwając je z tekstu tej strony.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​kategoria​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:?
działa też parametr kategorie
Ta strona od 2021-07 wymaga umieszczenia w odpowiedniej kategorii.
Więcej informacji o kategoriach znajduje się na stronie Pomoc:Kategorie.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​format​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające formatowania
działają też parametry formatowanie, forma i wikizacja
Tę stronę należy dopracować:
od 2021-07 → sformatować tekst (pomoc: podział na sekcje, tabele, wzory).
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​tłumaczenie​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające przetłumaczenia
działają też parametry poprawić tłumaczenie, translator, przetłumaczyć
Tę stronę należy dopracować:
od 2021-07 → poprawić tłumaczenie fragmentów tekstu/pojęć (uwaga! nie należy używać automatycznych translatorów bez sprawdzenia uzyskanego dzięki nim tłumaczenia).
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​kryteria​=2021-07}}


Ta strona od 2021-07 wymaga określenia jasnych kryteriów wyboru.
Kryteria powinny być poparte źródłami, nie mogą naruszać zasady neutralnego punktu widzenia, należy też unikać pustosłowia. Zapoznaj się również z zasadami tworzenia list.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​linki​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Linki wewnętrzne do dodania
działa też parametr linki wewnętrzne
Ta strona od 2021-07 wymaga dodania linków wewnętrznych.
(Pomoc: należy linkować akcentowane w zdaniu pojęcia, zgodnie z kontekstem, w którym występują).
Jeżeli edytujesz kod źródłowy, to aby uzyskać taki efekt: teoria, elektronem, Witolda Gombrowicza – twórz linki według składni: [[teoria]], [[elektron]]em, [[Witold Gombrowicz|Witolda Gombrowicza]].
Jeśli możesz, dodaj linki teraz, ale przed zapisaniem sprawdź, czy nie prowadzą do stron ujednoznaczniających​.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​linkizew​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Linki zewnętrzne do wyczyszczenia
działa też parametr linki zewnętrzne
Ta strona od 2021-07 zawiera linki zewnętrzne, które wymagają weryfikacji.
Aby pomóc, przeczytaj zasady wstawiania linków zewnętrznych i usuń niepotrzebne linki.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​wikikod​=2021-07}}


Ta strona od 2021-07 wymaga poprawy formatowania kodu źródłowego.
Jako parametr wstaw opis co należy poprawić w treści.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|​zweryfikować​=2021-07}}


dodaje kategorię Kategoria:Artykuły do weryfikacji
działa też parametr do weryfikacji
Niektóre z zamieszczonych tu informacji od 2021-07 wymagają weryfikacji.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
Parametry pomocnicze
Parametr
Efekt
{{Dopracować|sekcja dyskusji=Nazwa sekcji na stronie dyskusji}}
parametr zalecany w sytuacjach, w których uchybienia są liczne; wtedy zgrabniej wyliczyć je w jednej sekcji na stronie dyskusji, niż w szablonie
należy pamiętać o podaniu przynajmniej jednego konkretnego parametru, inaczej wyświetli się komunikat, że nie wyszczególniono niedoskonałości
Ta strona od 2021-07 może zawierać nierzetelne źródła.
Informacje oparte na nierzetelnych źródłach mogą zostać usunięte. Zweryfikuj hasło i dodaj przypisy do wiarygodnych, najlepiej recenzowanych publikacji.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, znajdują się w sekcji Nazwa sekcji na stronie dyskusji dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{​Dopracować​|sekcja}}
to pole wpisujemy jako pierwsze, gdy problem dotyczy konkretnej sekcji w danym haśle
po nim umieszczamy konkretny parametr
Ta sekcja od 2021-07 wymaga zweryfikowania podanych informacji.
Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w sekcji mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej sekcji.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej sekcji.
Kilka parametrów naraz
W wywołaniu szablonu może być podawany jeden lub więcej parametrów. Jeśli wstawiamy szablon do sekcji, to pierwszy parametr musi być słowem „sekcja” (i oczywiście takie wywołanie szablonu powinno być wstawione w sekcji) – podanie innego słowa spowoduje uznanie go za pominięcie parametru nr 1 i przypisanie tego słowa parametrowi nr 2. W razie podania parametru nr 2, czyli tekstu, który pojawi się w drugim akapicie komunikatu, trzeba ułożyć ten tekst tak, aby był poprawny gramatycznie. Będzie to tekst odpowiadający na pytanie – co należy poprawić?
Przykłady
{{Dopracować|styl=2017-07|neutralność=2017-07|źródła=2017-07|pustosłowie=2017-07|język=2017-07}}
Tę stronę należy dopracować:
od 2017-07 → poprawić styl – powinien być encyklopedyczny,
od 2017-07 → zweryfikować treść i dodać przypisy,
od 2017-07 → napisać artykuł w sposób neutralny,
od 2017-07 → usunąć pustosłowie,
od 2017-07 → poprawić błędy językowe lub stylistyczne (pomoc: powszechne błędy językowe).
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{Dopracować|styl=2017-07|źródła=2017-07|pustosłowie=2017-07|dane liczbowe – są niepoprawne, składy – są nieaktualne, poprawić transliterację nazwisk}}
Tę stronę należy dopracować:
od 2017-07 → poprawić styl – powinien być encyklopedyczny,
od 2017-07 → zweryfikować treść i dodać przypisy,
od 2017-07 → usunąć pustosłowie,
dane liczbowe – są niepoprawne, składy – są nieaktualne, poprawić transliterację nazwisk.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
{{Dopracować|styl=2017-07|źródła=2017-07|pustosłowie=2017-07|dane liczbowe – są niepoprawne, składy – są nieaktualne, poprawić transliterację nazwisk|format=2017-07|brak definicji=2017-07}}
Tę stronę należy dopracować:
od 2017-07 → poprawić styl – powinien być encyklopedyczny,
od 2017-07 → napisać/poprawić definicję,
od 2017-07 → zweryfikować treść i dodać przypisy,
od 2017-07 → usunąć pustosłowie,
od 2017-07 → sformatować tekst (pomoc: podział na sekcje, tabele, wzory),
dane liczbowe – są niepoprawne, składy – są nieaktualne, poprawić transliterację nazwisk.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tej strony.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tej strony.
Parametry szablonu (strukturyzacja VE)
Gdy artykuł wymaga poprawy
Parametry szablonu
ParametrOpisTypStatus
własny komentarz1Skrótowo np. propozycje rozwinięcia artykułu. Zalecamy jednak korzystać z pozostałych parametrów (które wyczerpują większość najczęstszych problemów) lub ze strony Dyskusja.Ciąg znakówopcjonalny
SekcjasekcjaUżyj w danej sekcji, gdy problem dotyczy tylko niej. Można również wpisać komentarz „swoimi słowami”. Zalecamy jednak pozostawić go pustym i korzystać z pozostałych parametrów, które wyczerpują większość najczęstszych problemów.Ciąg znakówopcjonalny
Uwagi na stronie dyskusjisekcja dyskusjiJeżeli dodatkowe wyjaśnienia są w Dyskusji artykułu. Wpisz nazwę sekcji.Ciąg znakówopcjonalny
Artykuł niedokończonyuzupełnićrozbudować rozwinąć
Artykuł jest zbyt powierzchownie napisany (tzw. ''stub'') - zawarte informacje są szczątkowe.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak definicjibrak definicjidefinicja
Brak definicji (wprowadzenia) artykułu.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Wprowadzenielead wstęp wprowadzenie
Wprowadzenie wymaga poprawy (np. zbyt techniczny język, zbyt szczegółowy opis).
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Dane biograficznedane biograficzne
Brak podstawowych danych biograficznych.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Tekst nieneutralnyPOV pov neutralność
Artykuł nie jest napisany w sposób neutralny.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Zwodnicze wyrażeniałasiczkizwodnicze
Artykuł zawiera zwodnicze wyrażenia.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Reklamareklama
Artykuł jest napisany w formie reklamy.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Polonocentryzmpolonocentryzm
Artykuł jest polonocentryczny. Należy zredagować odpowiednio tekst. Jeżeli artykuł dotyczy pojęć prawniczych, zalecamy użyć szablonu „zasięg geograficzny”, ponieważ artykuły z tej dziedziny wyjątkowo trudno opisać w sposób niepolonocentryczny.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Twórczość własnaOR or
Artykuł może zawierać twórczość własną (tj. informacje nigdzie wcześniej nieopublikowane).
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Nierzetelne źródłanierzetelne
Mało wiarygodne źródła (np. nierecenzowane publikacje w artykułach o tematyce naukowej).
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak źródełźródła WER wer
Rażące braki w uźródłowieniu (w innym wypadku wybierz parametr więcej przypisów).
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak źródeł medycznychźródła medycznemedref medwer
Informacje medyczne nie są poparte dowodami naukowymi (zgodnie z EBM).
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Błędy w bibliografiiopis bibliograficzny​niepełna źródła niepełna źródło
Błędy zawarte w źródłach utrudniają zweryfikowanie informacji, np. gdy w źródle podano nazwisko i rok publikacji, ale bez tytułu publikacji.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Więcej przypisówwięcej przypisów
Występują stwierdzenia bez przypisów. Jeżeli w artykule w ogóle nie ma przypisów lub braki są rażące, wybierz parametr „źródła”.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Kolejność przypisówtamże Ibidem Ibid
Gdy wyrażenia „tamże”, „ibidem”, „ibid” lub wstawione „na sztywno” numery przypisów są nieodpowiednie, ponieważ kolejność przypisów w artykule zmieniała się w czasie
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Aktualizacjaaktualizacja
Artykuł zawiera nieaktualne informacje.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Aktualizacja stanu prawnegoaktualizacja stanu prawnego
Artykuł zawiera nieaktualne informacje na temat norm lub przepisów prawnych.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Sprzeczne informacjesprzeczne informacje
Artykuł zawiera sprzeczne informacje.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Nieencyklopedyczne treścinieency
Artykuł zawiera nieencyklopedyczne treści.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Ciekawostkiciekawostkitrivia
Artykuł zawiera informacje sformułowane jako ciekawostki.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Stylstyl
Artykuł wymaga poprawy stylu.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Błędy językowejęzyk
Artykuł zawiera błędy językowe (jest napisany niezgodnie z normami polskiego języka literackiego).
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Pustosłowiepustosłowietrawa
Artykuł zawiera pustosłowie.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak kategoriikategoriakategorie
Artykuł nie jest dołączony do żadnej kategorii.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Formatowanieformat​formatowanie​forma​wikizacja
Nieodpowiednio sformatowany tekst (brak sekcji, tabeli itp.).
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Tłumaczenietłumaczenie
Błędy w tłumaczeniu fragmentów tekstu.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Lista bez wyraźnych kryteriówkryteria
Informacje przedstawione są w formie bezładnej listy (bez wyraźnych kryteriów).
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Linkilinki
Brak linków do innych haseł z Wikipedii.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Linki zewnętrznelinkizew
Niewłaściwe linki zewnętrzne np. reklamy, nierzetelne źródła (zob. Wikipedia:Zasady wstawiania linków zewnętrznych).
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Wikikodwikikod
Błędy w kodzie źródłowym artykułu.
Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Zobacz też
Lista szablonów dotyczących problemów i dyskusji
Powyższy opis jest dołączany ze strony Szablon:Dopracować/opis​. (edytuj | historia)
Kategorie należy dodawać do podstrony /opis. Zobacz podstrony tego szablonu.
Ostatnio edytowano 5 lip 2021 o 08:45
Treść udostępniana na licencji CC BY-SA 3.0, jeśli nie podano inaczej.
Polityka prywatności
Zasady użytkowania
Wersja standardowa
Strona głównaLosujW pobliżuZaloguj sięUstawieniaWspomóż WikipedięO WikipediiKorzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność
JęzykObserwujEdytuj