TRUSTe Privacy Feedback
What the TRUSTe Privacy Feedback button means:
Select Language
Companies whose web sites or applications display the TRUSTe Privacy Feedback button have demonstrated their commitment to privacy by utilizing TRUSTe to collect privacy feedback and complaints. The Privacy Feedback button is not a certification seal. All companies that display the Privacy Feedback button are solely responsible for their own privacy practices. TRUSTe is responsible only for the privacy practices applicable to it as expressly described in the
privacy policy for the TrustArc group of companies and is not responsible for the privacy practices of any other company. To send feedback or file a complaint, click here to fill out the online privacy feedback form.
TrustArc Inc
2121 N. California Blvd.
Suite 290
Walnut Creek, CA 94596, USA
Phone: +1 415 520 3490
More Info
ABOUT
Why TrustArc
TrustArc Team
TrustArc Customers
Consumer Information
Privacy News
TrustArc Awards
TrustArc Careers
PRODUCTS
TrustArc Privacy Platform
PrivacyCentral
Research on Demand
Consumer Trust
Privacy Operations
Risk Management
Data Inventory & Mapping
RESOURCES
All Privacy Resources
Privacy Events
Privacy Webinars
Privacy Podcasts
Privacy Blog
Partner Program
Privacy Consulting


© 2021 TrustArc Inc All Rights Reserved.
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Acceptable Use Policy  |  View Accessibility Policy
Acest site folosește cookie-uri și tehnologii conexe pentru funcționarea site-ului, analiză și scopuri publicitare ale terților, conform descrierii din Politica noastră privind confidențialitatea și prelucrarea datelor. Puteți alege să acceptați utilizarea de către noi a acestor tehnologii, să refuzați tehnologiile care nu sunt esențiale sau să vă gestionați propriile preferințe, după cum doriți. Pentru a refuza partajarea cu terți a informațiilor legate de aceste tehnologii, selectați ”Refuz tot” sau trimiteți o solicitare Nu vindeți informațiile mele cu caracter personal.