ابراهيم بېټنی
ابراهيم بېټنی د افغانستان له مورخينو څخه و چې د هند د گورگانيانو په دوره کې يې ژوند کاوه او پر «مخزن افغاني» کتاب باندې الحاقات لري چې په هغو کې يې ځينې داسې پېښې چې په مخزن کې نه وې د نظام الدين احمد له تاريخ نظامي او نورو څخه راوړي دي او عباس خان سرواني تاريخ شېرشاهي يې د نوموړي کتاب سره يوځای کړي دي چې ددې تاريخي مجموعې قلمي نسخه د نعمت الله او عباس خان او پخپله د ابراهيم په ليکنه ليدلی شوی. يوه نسخه يې په ۱۱۳ هـ کال په کندهار کې ليکل شوې ده.
ماخذونه
تاريخ افغانستان در عصر گورگاني هند - ۲۱۴ مخ
فعاله خبرې اترې
دا پاڼه د CC BY-SA 3.0 سره سم ستاسو په لاسرسي کې ده.
د پټنتيا تگلاره
د کارولو شرطونه
ډیسکټاپ
کوربېلابېلنژدېننوتلامستنېمرسته وکړئد ويکيپېډيا په اړهردادعاليکونه
کتلسمول