د گڼون جوړېدنې ستونزه
پر يو يا څو پروکسي پالنگرانو چې ستاسې په غوښتنه کې کارېدلي نړېوال بنديز لگېدلی.
دا بنديز د Tks4Fish (meta.wikimedia.org) لخوا لگېدلی. د بنديز لگېدلو سبب Open Proxy/Webhost​: Contact stewards if you are affected. ورکړل شوی.
د بنديز لگېدلي پروکسي پته 3.239.2.222 ده. لطفاً په هر ډول غوښتنو او گروېږنو کې مو پورتنی تفصيل ورگډ کړئ.
که تاسط په دې اند ياست چې دا بنديز په ناسمه توگه پر تاسې لگېدلی، نو په ناپرانيستي پروکسي کې د نړېوالې تگلارې اړونده نور مالومات او لارښوونې موندلی شی. که داسې نه وي نو پر بنديز مو د بحث پيلولو لپاره په مېټا-ويکي باندې يوه غوښتنه وليکئ.
بېرته ځانگړی:Nearby ته وگرځه.
پلټنه
په نورو ژبو کې
د پټنتيا تگلاره
د ويکيپېډيا په اړه
ردادعاليکونه
د موبايل په بڼې کتل
پرمختگگران:
شمار
د کوکيز ويناليک

خبرې اترېونډېگڼون جوړولننوتل
ځانگړی مخ
لومړی مخجرګهاوسنۍ پېښېوروستي بدلونونهناټاکلی مخلارښودمرسته وکړئ
دوتنه پورته کولځانگړي مخونه