Ritarikunnat
Menu
KESÄTAUKO JA LIPPUJUHLAN PÄIVÄN PALKITUT
SOMMARPAUSEN OCH DE BELÖNADE PÅ FANFESTDAGEN
OLYMPIA- JA PARALYMPIAVOITTAJAT
OLYMPISKA OCH PARALYMPISKA SEGRARE
Olympia- ja paralympiavoittajia voidaan palkita SL:n kunniamerkillä solkineen.
Olympia- och paralympiasegrare kan belönas med FLO:s ordenstecken med spänne.
Lisätietoa – Tilläggsinformation:
MIEKKOINEEN SODANAJAN ANSIOISTA
MED SVÄRD FÖR KRIGSTIDA MERITER
Sodanajan ansioista SVR:n ja SL:n kunniamerkkejä annetaan miekkoineen tai solkineen
FVR:s och FLO:s utmärkelsetecken för krigstida meriter förlänas med svärd eller spänne
Lisätietoa – Tilläggsinformation:
Sodanajan sotilasansioista (på finska)
Kunniamerkit miekkojen kera (på finska)
Mannerheim ja kunnian kulttuuri -video – videon (på finska)
ÄITEJÄ PALKITAAN
MÖDRAR BELÖNAS
Presidentti Paasikivi 1946 ensimmäisten palkittujen äitien kanssa – president Paasikivi 1946 med de första belönade mödrarna. Kuva – Bild: Väestöliitto – Befolkningsförbundet
Äitienpäivänä 2021 tasavallan presidentin palkitsemien äitien nimet julkaistiin 28.4.2021 – Namnen på de av republikens president på morsdagen2021 belönade mödrarna publicerades 28.4.2021.
Lisätietoa – tilläggsuppgifter (på finska):
75 vuotta äitien palkitsemista äitienpäivänä (1946-2021)
Sosiaali- ja terveysministeriö
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (yhteydenpito äiteihin, haastattelupyynnöt)
Tasavallan presidentin kanslia
PUKEUTUMINEN JA KUNNIAMERKIT
KANTO-OPAS
RITARIKUNTIEN KANSLIA
 
© 2020 Ritarikunnat
YHTEYSTIEDOT
Säätytalo
Snellmaninkatu 9-11,
00170 Helsinki
Puh: (09) 179 425
Email: info@ritarikunnat.fi
HISTORIASIVUSTO – NAVIGAATIO