ritarikunnat.fi
Menu
SOTIEMME VETERAANI SAI VETERAANIMITALIN –
VETERANEN FRÅN VÅRA KRIG FICK VETERANMEDALJEN
Tasavallan presidentti on esittelyssä suurmestarille 26.3.2021 päättänyt antaa sotiemme veteraanille Taavi Kaupsille Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin.
Niin kutsuttu veteraanimitali luovutettiin Kaupsille 28.4.2021. Kaups vastaanotti veteraanimitalinsa Yhdysvalloissa kodissaan Chicagossa. Lisätietoja tapahtumasta saa ulkoministeriön Facebook-sivuilta (englanniksi).
Elossa olevat sotiemme veteraanit jotka olivat jääneet palkitsematta on pyritty löytämään ja palkitsemaan suurmestarin toimesta kansallisena veteraanipäivänä. Vuonna 2015-2020 toteutetun hankkeen tuloksena yli  10.100 naiselle ja miehelle on voitu luovuttaa veteraanimitali. Palkittujen nimet löytyvät luettelosta SVR M I: Kansallinen veteraanipäivä – Nationella veterandagen 2015-2020.
Sotiemme veteraani Taavi Kaups Ester-puolisoineen kädessään tasavallan presidentin antama SVR M I kotelossaan – Veteranen från våra krig Taavi Kaups med sin hustru Ester, hållande FVR M I i etuiet i sin hand. Kuva Bild UM
Republikens president har vid föredragningen för stormästaren 26.3.2021 beslutat att åt veteranen från våra krig Taavi Kaups förläna medaljen av I klass av Finlands Vita Ros’ orden.
Den så kallade veteranmedaljen överräcktes åt Kaups 28.4.2021. Kaups emottog sin veteranmedalj i sitt hem i Chicago, Förenta staterna. Mera information av händelsen finns på utrikesministeriets facebook-sida (på engelska).
De veteraner från våra krig som inte förlänats ett utmärkelsetecken och som lever har man försökt hitta och belöna genom ett av stormästaren på nationella veterandagen förlänat utmärkelsetecken. Som ett resultat av det under åren 2015-2020 genomförda projektet har man kunnat överräcka veteranmedaljen åt över 10.100 kvinnor och män. Namnen på de belönade återfinns i förteckningen SVR M I: Kansallinen veteraanipäivä – Nationella veterandagen 2015-2020.
RITARIKUNTIEN KANSLIA
 
© 2020 Ritarikunnat
YHTEYSTIEDOT
Säätytalo
Snellmaninkatu 9-11,
00170 Helsinki
Puh: (09) 179 425
Email: info@ritarikunnat.fi
HISTORIASIVUSTO – NAVIGAATIO