Wikipedia:Titluri de articole
(Redirecționat de la Wikipedia:Convenții pentru denumiri)
Pagina principală  | Bun venit  | Căutare | Manual de stil  | Comunitate  | Ajutor  | Contact
Căutare · Index · Cuprins · Categorii · Articole · Fișiere ·Formate · Utilizatori · MediaWiki · Wikipedia · Pagini de Ajutor · Portaluri · Proiecte · Întreținere · Servicii ·Unelte · Distincții

Această pagină conține o îndrumare a proiectului Wikipedia în limba română. Această îndrumare este considerată ca fiind un standard larg acceptat, însă nu ține de politica oficială. Când editați această pagină, asigurați-vă că modificarea dumneavoastră reflectă consensul. Dacă nu sunteți sigur, discutați întâi la pagina de discuție.
Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Biografii
Date și numere
Pronunție
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini
Acest articol stabilește niște convenții pentru denumirile (titlurile) articolelor din Wikipedia, utile atunci când creați un articol nou sau când faceți legături la articole încă inexistente. Ideea pe care se bazează aceste convenții este aceea de a facilita într-o măsură cât mai mare posibilă găsirea unui articol pornind de la subiectul lui.
Deși acesta nu este un ghid definitiv, este recomandat să țineți cont de aceste convenții pentru a exista o probabilitate cât mai mică de a crea legături incorecte către articole existente, cât și pentru a evita situația în care crearea unui articol nu duce la legarea sa corectă de paginile din același domeniu. Cu alte cuvinte, această pagină încearcă să definească niște convenții comune pentru numele articolelor care, dacă sunt folosite de toți editorii, vor evita ambiguitățile și dublarea articolelor în Wikipedia.
Dacă ați găsit un articol cu un titlu greșit, îi puteți schimba titlul urmând instrucțiunile de la Ajutor:Redenumirea unei pagini.
Titluri în limba română
Articol principal: Wikipedia:Titluri în limba română.
Titlul articolelor de la Wikipedia trebuie redactat în limba română. Totuși, atunci când considerați că denumirea într-o limbă străină are relevanță pentru articolul dat, puteți face precizarea denumirii străine în primul paragraf, între paranteze și folosind litere cursive.
În mod excepțional, titlurile pot fi redactate într-o altă limbă, atunci când nu există niciun fel de terminologie autohtonă (este și cazul denumirilor românești folosite doar ocazional și pentru care nu există destule surse de specialitate).
Rețineți că scopul Wikipediei nu este acela de a elabora o terminologie pentru limba română, dar atunci când aceasta există și e de actualitate (chiar dacă nu reiese clar dacă este cea mai folosită), ea trebuie să aibă prioritate asupra terminologiei străine. Vă rugăm, parcurgeți acest îndrumar pentru exemple și pentru mai multe detalii.
Următoarele îndrumări se aplică în mod corespunzător și la titlurile redactate într-o altă limbă.
Cazul nominativ
Titlurile se scriu întotdeauna cu substantivul principal în cazul nominativ. Această regulă se aplică și atunci când în structura propoziției care conține o anumită legătură forma corectă este cea de genitiv sau dativ. Există posibilitatea de a face ca o legătură să afișeze un text diferit de titlul articolului la care se face trimitere. De exemplu, propoziția
În 1938 a avut loc debutul Mariei Tănase la radio.
afișează numele Mariei Tănase în cazul genitiv, dar face trimiterea la articolul Maria Tănase. Aceasta se realizează folosind bara verticală:
În 1938 a avut loc debutul [[Maria Tănase|Mariei Tănase]] la radio.
Înainte de bara verticală se pune titlul articolului la care se face trimitere, iar textul de afișat se pune după. Articolul cu titlu greșit „Mariei Tănase” nu există și nu are rost să fie creat.
Singular sau plural? Articulat sau nearticulat?
Nu se vor folosi pluraluri decât acolo unde acestea sunt folosite în mod curent și natural pentru a defini conceptul descris în articol: „Matematică” și nu „Matematici”, dar „Germani” și nu „German”. Atunci când și singularul și pluralul sună la fel de firesc se va prefera singularul. Astfel se va alege de exemplu „Circuit integrat”.
Titlurile de articole se scriu în general în forma nearticulată: „Chimie” și nu „Chimia”, „Câine” și nu „Câinele”. Excepție fac cazurile când conceptul respectiv se formulează în mod natural cu articolul hotărât, de exemplu „Teoria numerelor” și nu „Teorie a numerelor”.
Există o metodă simplă de a determina care variantă — cu sau fără articol hotărât, plural sau singular — este de preferat. Puneți pe rând variantele posibile în propoziția „Scriu un articol despre [...]” și alegeți varianta care exprimă cel mai bine subiectul articolului. Când testul este neconcludent dați prioritate formelor de singular nearticulat.
În special atunci când alegerea formei gramaticale a titlului este dificilă se recomandă crearea și a unor redirecționări de la alte titluri posibile către titlul la care s-a decis inserarea conținutului articolului.
Scrierea cu majuscule
Regula generală este că se vor folosi regulile obișnuite de punctuație ale limbii române pentru titluri: se scriu cu inițială majusculă numai primul cuvânt din titlu și, dacă există, acele cuvinte care reprezintă nume proprii, inclusiv abrevierile acestora.
De exemplu titluri corecte sunt „Benjamin Franklin”, „Tratatul de la Nisa”, „ONU”, „Limba română”, dar nu și „Limba Română” sau „Articolul Hotărât”.
Printr-o limitare în software prima literă din titlu nu poate fi minusculă, nici chiar atunci când titlul ar trebui scris astfel; de exemplu articolul despre produsul iPod se găsește la titlul IPod. În asemenea cazuri se va folosi formatul {{inițialămică}}, cu ajutorul căruia la afișare titlul va apărea totuși ca iPod, așa cum trebuie.
Alte recomandări
Standardizare
Pentru o mai ușoară găsire a articolelor folosind funcția de căutare și pentru redactarea simplă a legăturilor interne, se recomandă respectarea următoarelor standarde:
Articole biografice
Articolele biografice au ca titlu numele persoanei respective, scris în forma cea mai cunoscută în literatura de specialitate românească. Dacă persoana mai este cunoscută sub alte nume sau pseudonime se vor scrie și redirecturi de la aceste variante spre articolul principal. Dacă există mai multe persoane cu același nume se va găsi un mod de a le distinge. Exemple:
Articole biografice despre despre monarhi și nobili
Vedeți Wikipedia:Titluri articole despre monarhi și nobili.
Articole despre instituții
Titlul articolului despre o instituție va cuprinde denumirea oficială a instituției, iar dacă din denumirea oficială nu reiese localitatea în care funcționează, titlul va fi urmat de cuvintele «din <Localitate>». În caz că numele instituției conține numele unei personalități sau numele unui eveniment, cu excepția cazului în care numele oficial este fără ghilimele, numele personalității sau numele evenimentului se pun între ghilimele românești dacă numele sau citatul conțin mai mult decât un cuvânt. Cuvintele din componența titlului se scriu cu majusculă.
Exemple:
În cazul în care nu există o denumire oficială a instituției se va folosi denumirea cea mai populară prezentată în sursele de încredere, urmată de «din <Localitate>», urmând regulile prezentate mai sus.
În cazul în care instituția mai este cunoscută sub alte nume se vor scrie și redirecturi de la aceste variante spre articolul principal.
Articole despre localități
Orașe: numai numele orașului:
Sate: numele satului și, separat prin virgulă și spațiu, numele județului (România), raionului (Moldova), al departamentului (Franța), al statului (SUA, Mexic, Brazilia), al subiectului federal (Rusia), al comitatului (Regatul Unit), al provinciei (Canada) sau al altei diviziuni administrative echivalente. Exemple:
Dacă în aceeași diviziune administrativă există două sate cu același nume se va menționa în paranteză comuna de care aparține fiecare, pentru a le diferenția:
Lunca (Moroeni), Dâmbovița și Lunca (Voinești), Dâmbovița
Articole despre diviziuni administrative
Regula generală la diviziunile teritoriale este că, spre deosebire de localități, în titlu se include explicit și denumirea diviziunii („județul”, „comuna” etc.). Astfel se rezolvă situațiile frecvente în care o diviziune teritorială are același nume cu o localitate din cadrul ei: municipiul Bacău din județul Bacău, satul Izvoarele din comuna Izvoarele etc.
Județe: numele județului precedat de cuvântul „județul”. Se procedează similar pentru diviziunile de prim rang ale altor țări:
Comune: numele comunei precedat de cuvântul „comuna” și urmat de numele județului din care face parte (separat prin virgulă și spațiu). Exemple:
Articole despre ape curgătoare
Fluvii: se scrie doar numele fluviului. Exemple:
Râuri: se include cuvântul râul în titlu, pentru a evita confuziile, foarte frecvente. Exemple:
Articole despre transportul public
Articolele generice despre transportul în comun dintr-o localitate vor avea titlul Transportul în comun din X indiferent de tipul localității: Transportul în comun din Suceava.
Articolele despre rețelele de autobuz și troleibuz vor folosi forma de plural, articulată (Autobuzele din X): Autobuzele din Constanța, Troleibuzele din București. în schimb, articolele despre rețelele de tramvai și metrou vor folosi forma de singular, articulată (Tramvaiul din X): Tramvaiul din Antwerpen, Metroul din București.
Articole despre căile ferate cu ecartament îngust
Pentru numele articolelor despre căile ferate cu ecartament îngust, se va ține seama de următoarele reguli:
Vezi și

Ultima modificare pe 23 august 2021, la 23:11
Wikipedia
Conținutul este disponibil sub CC BY-SA 3.0, exceptând cazurile în care se specifică altfel.
Politica de confidențialitate
Termeni de utilizare
Desktop
 Acasă Aleatoriu  În apropiere  Autentificare  Setări  Donații  Despre Wikipedia  Termeni
LimbăUrmăreșteModificare