ro.m.wikipedia.org
Wikipedia:Pagină protejată
Această pagină conține o îndrumare a proiectului Wikipedia în limba română. Această îndrumare este considerată ca fiind un standard larg acceptat, însă nu ține de politica oficială. Când editați această pagină, asigurați-vă că modificarea dumneavoastră reflectă consensul. Dacă nu sunteți sigur, discutați întâi la pagina de discuție.
Administratorii au dreptul de a proteja pagini sau fișiere împotriva modificării, astfel încât acestea să poată fi modificate doar de către utilizatori cu drepturi speciale. Utilizatorilor care nu au drepturile necesare pentru modificare li se prezintă o legătură intitulată „Vedeți sursă” în loc de legătura uzuală „Modificare” și/sau „Modificare sursă”. Administratorii trebuie să folosească acest drept cât mai puțin posibil. Pentru a afla care este procedura ce trebuie urmată pentru a proteja o pagină, vedeți Ajutor:Protejarea unei pagini.
Chiar și atunci când o pagină este protejată, codul sursă (textul) al paginii respective poate fi vizualizat și copiat de oricare utilizator.
Protejare totală
Comenzi rapide:
WP:PP#PT
WP:LACĂTAURIU
Protejarea totală permanentă este folosită pentru:
Logoul site-ului și paginile despre drepturile de autor.
Protejarea totală temporară este folosită pentru:
Ca regulă generală, paginile nu trebuie protejate pe o perioadă mare de timp, iar paginile de discuție nu se protejează total.
Paginile protejate total pot fi modificate de administratori, dar și de alți utilizatori cu drepturi speciale.
O listă completă a paginilor protejate în acest mod poate fi găsită aici.
Dispute legate de conținutul articolului
Cu excepția cazurilor clare de vandalism sau cele cu impact legal, cum ar fi încălcarea drepturilor de autor sau defăimare, paginile protejate în cazul unui conflict de editare sunt protejate în versiunea în care se întâmplă să fie în momentul protejării. Protejarea paginii în timpul unui conflict de editare nu înseamnă aprobarea versiunii curente. Utilizatorii nu trebuie să ceară protejarea unei anumite versiuni sau revenirea la o altă versiune dacă pagina a fost deja protejată, ci să participe la rezolvarea disputei pe pagina de discuții asociată articolului.
Administratorii care sunt implicați într-un conflict de editare nu trebuie să protejeze paginile, cu excepția cazurilor de vandalism sau defăimare. Administratorii nu trebuie să editeze paginile protejate decât dacă există un consens asupra schimbării sau schimbarea nu are legătură cu disputa. Totuși, acest lucru trebuie făcut cu precauție și orice schimbare a articolului trebuie anunțată pe pagina de discuții.
Protejare automată
Comenzi rapide:
WP:PP#PA
WP:LACĂTROȘU
Administratorii nu pot schimba/elimina protejarea pentru unele zone ale Wikipedia care sunt protejate automat și permanent de software-ul MediaWiki:
Protejare ca format
Comenzi rapide:
WP:PP#PF
WP:LACĂTROZ
Articol principal: Wikipedia:Editori de formate.
Anumite elemente reutilizabile de interfață primesc un nivel special de protejare în cazul în care sunt utilizate pe scară largă și orice modificare a lor ar avea impact mare. Protejarea formatelor este de regulă permanentă și se aplică în următoarele cazuri:
Paginile protejate ca format pot fi modificate de editorii de formate și administratori.
O listă completă a paginilor protejate în acest mod poate fi găsită aici.
Semiprotejare
Comenzi rapide:
WP:PP#S
WP:PP#SP
WP:PP#SEMI
WP:LACĂTARGINTIU
Semiprotejarea permanentă este folosită pentru:
Semiprotejarea temporară este folosită pentru:
Semiprotejarea nu trebuie folosită pentru:
Notă pentru administratori: ca toate protejările, semiprotejarea trebuie considerată ca o măsură de luat numai dacă toate celelalte măsuri au eșuat.
Paginile semiprotejate pot fi modificate de utilizatorii autoconfirmați și confirmați.
O listă completă a paginilor protejate în acest mod poate fi găsită aici.
Protejare la creare
Comenzi rapide:
WP:PP#PlC
WP:LACĂTALBĂSTRUI
Administratorii pot preveni crearea paginilor. Acest nivel de protejare este folositor pentru paginile nepotrivite care au fost șterse dar recreate repetat. Există câteva nivele de protejare a creării, identice cu nivelele de protejare a modificării. O listă de titluri protejate poate fi găsită la Special:Titluri protejate.
Utilizatorii care doresc să (re)creeze o pagină cu titlu protejat ar trebui să contacteze un administrator sau să depună o cerere la Wikipedia:Cereri pentru protejarea paginilor#Cereri pentru deprotejarea paginilor, aducând argumente pentru această acțiune
Administratorii trebuie să aleagă nivelul corespunzător de protejare.
Protejarea creării este în general permanentă. Cu toate acestea, protejarea temporară poate fi aplicată dacă o pagină este recreată repetat de același utilizator (sau de clonele acelui utilizator), cu scopuri nepotrivite.
Protejare la mutare
Comenzi rapide:
WP:PP#PM
WP:LACĂTVERDE
Paginile protejate la mutare pot fi mutate la alt titlu doar de utilizatori cu drepturi speciale. Protejarea la mutare poate fi aplicată de un administrator pentru:
Paginile protejate total sunt de asemenea implicit protejate la mutare.
La fel ca în cazul protejării complete la modificare, protejarea din cauza unui conflict de editare nu trebuie considerată o aprobare a numelui curent. Când protejarea la mutare este aplicată în timpul unei discuții despre mutarea paginii, pagina trebuie protejată în locația în care se afla când a fost începută solicitarea de mutare.
Toate fișierele sunt implicit protejate la mutare; doar patrulele automate și administratorii pot muta fișiere.
Protejare la încărcare
Comenzi rapide:
WP:PP#PÎ
WP:LACĂTVIOLET
Fișierele protejate la încărcare pot fi înlocuite cu versiuni noi la alt titlu doar de utilizatori cu drepturi speciale. Această protejare nu protejează paginile fișierelor de modificare. Protejarea la încărcare poate fi aplicată de un administrator pentru:
La fel ca în cazul protejării complete la modificare, administratorii ar trebui să evite favorizarea unei versiuni a fișierului în cauză față de alta, iar protejarea nu ar trebui considerată o aprobare a versiunii actuale a fișierului. O excepție de la această regulă este atunci când fișierele sunt protejate din cauza vandalismului care reprezintă încărcare.
Protejare sporită
Comenzi rapide:
WP:PP#PS
WP:LACĂTALBASTRU
Atunci când semiprotejarea unei pagini s-a dovedit a fi insuficientă, administratorii o pot proteja sporit. Protejarea sporită nu trebuie utilizată ca măsură preventivă împotriva perturbărilor care nu au avut loc încă.
Paginile protejate sporit pot fi modificate de utilizatorii cu confirmare extinsă (în mod normal, utilizatorii cu minim 30 de zile vechime și 500 de modificări) și administratori.
O listă completă a paginilor protejate în acest mod poate fi găsită aici.
Protejare de birou
Comenzi rapide:
WP:PP#PB
WP:PP#PWMF
WP:LACĂTNEGRU
După cum este subliniat la Meta:Office actions#Use of advanced rights by Foundation staff, paginile pot fi protejate de personalul Wikimedia Foundation ca răspuns la probleme precum încălcarea drepturilor de autor sau calomnia. Astfel de acțiuni trec peste consensul comunității. Administratorii nu ar trebui să modifice sau deprotejeze astfel de pagini fără permisiunea personalului Wikimedia Foundation.
Protejare în cascadă
Comenzi rapide:
WP:PP#PîC
WP:LACĂTTURCOAZ
Protejarea în cascadă protejează total o pagină, și extinde automat acea protejare totală tuturor paginilor care sunt incluse în pagina protejată, fie direct sau indirect. Asta include formate, imagini și alte fișiere care sunt găzduite pe Wikipedia în limba română. Fișierele stocate în Commons nu sunt protejate de oricare protejare în cascadă a altui wiki și trebuie încărcate temporar în Wikipedia în română sau protejate la Commons, fie manual sau prin protejarea aici în cascadă. Protejarea în cascadă:
Vezi și

Ultima modificare pe 18 martie 2021, la 18:50
Conținutul este disponibil sub CC BY-SA 3.0, exceptând cazurile în care se specifică altfel.
Politica de confidențialitate
Termeni de utilizare
Desktop
 Acasă Aleatoriu  În apropiere  Autentificare  Setări  Donații  Despre Wikipedia  Termeni
LimbăUrmăreșteModificare