උදව්
"විකිපීඩියා:පොදු වියාචනය" සඳහා තොරතුරු
මූලික තොරතුරු
මාතෘකාව පෙන්වන්නවිකිපීඩියා:පොදු වියාචනය
පෙරනිමි තේරීම් යතුරපොදු වියාචනය
පිටු දිග (බයිට් වලින්)485
Namespaceවිකිපීඩියා
පිටු අනන්‍යනාංකය77255
පිටු අන්තර්ගතයේ භාෂාවsi - සිංහල
Page content modelවිකිපෙළ
සෙවුම් එන්ජිම් තත්ත්වයඅනුමත
පිටු මුරකරන්නන් සංඛ්‍යාවFewer than 30 watchers
මෙම පිටුවට යළියොමු ගණන0
මෙම පිටුවෙහි උපපිටු0 (0 යළියොමු වෙයි; 0 යළියොමු-නොවෙයි)
Page views in the past 30 days486
Wikidata item IDNone
පිටු ආරක්ෂණය
සංස්කරණය
සියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)
ගෙන යන්නසියළු පරිශිලකයන්ට ඉඩ සලසන්න (අනන්තය)
View the protection log for this page.
සංස්කරණ
පිටු තැනූ තැනැත්තේ112.134.105.117 (කතාබහ)
පිටු තැනූ දිනය05:22, 26 ජනවාරි 2018
අවසන් සංස්කාරකShwetha (කතාබහ | දායකත්ව)
අවසන් සංස්කරණය වූ දිනය05:52, 3 ජනවාරි 2021
මුළු සංස්කරණ සංඛ්‍යාව5
මෑත සංස්කරණ සංඛ්‍යාව (අවසන් දින 30 ක් තුලදී)0
මෑත ප්‍රභින්න කර්තෘවරුන් සංඛ්‍යාව0
හොයන්න
පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය
විකිපීඩියා පිළිබඳ
වියාචනයන්
ජංගම දසුන
දියුණුකරන්නෝ
සංඛ්‍යාන දත්ත
කුකි ප්‍රකාශය

සාකච්ඡාවදායකත්වයන්ගිණුමක් තනන්නපිවිසෙන්න
ව්‍යාපෘති පිටුවසාකච්ඡාව
කියවන්නප්‍රභව කේත සංස්කරණය කරන්නඉතිහාසය බලන්න
මුල් පිටුව‍ට යන්නමුල් පිටුවප්‍රජා ද්වාරයකාලීන සිදුවීම්මෑත වෙනස්කිරීම්අහඹු පිටුවඋදව්පරිත්‍යාගමෙතනට සබැඳෙන්නේ කුමක්දසහසම්බන්ධිත වෙනස්වීම්විශේෂ පිටුපිටුවේ තොරතුරු