Creative Commons
americká nezisková organizácia
Creative Commons (skratka CC; slovensky voľne ako tvorivé spoločenstvo) je americkánezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ rozšíriť množstvo autorských diel dostupných verejnosti pre ich legálne využívanie a zdieľanie.
Logo Creative Commons
Druhá verzia loga Some Rights Reserved (Niektoré práva vyhradené)
Creative Commons ponúka škálu rôznych licenčných schém, ktoré držiteľom autorských práv umožňujú niektoré práva ponúknuť na užívanie diela verejnosti, zatiaľ čo im iné práva ostávajú. Cieľom je autorovi zjednodušiť výber vyhovujúcej licencie, teda eliminovať obmedzenia, ktoré kladú autorské zákony na zdieľanie informácií.
Na webových stránkach Creative Commons si držiteľ autorských práv môže vybrať z rôznych voľných licencií, ktoré potom môže použiť pri zverejnení svojho diela na webe. Creative Commons poskytujú aj RDF/XML metadáta, ktoré popisujú licenciu a dielo tak, aby bolo jednoduché automaticky spracovať a dohľadať takto licencované diela.
Organizácia
Organizáciu Creative Commons založil v roku 2001 Lawrence Lessig (dnes jej predseda) s myšlienkou podporiť ciele svojej žaloby u Najvyššieho súdu USA (Eldred v. Ashcroft). Prvá sada licencií Creative Commons bola zverejnená 16. decembra 2002. Na veľtrhu Prix Ars Electronica 2004 bolo projektu udelené ocenenie Golden Nica Award v kategórii „Net Vision“.
Licencie
Licencie Creative Commons vznikajú kombináciou niekoľkých základných vlastností, ktoré popisujú, aké práva si chce držiteľ autorských práv podržať a akých sa chce vzdať. Existujú štyri základné aspekty licencie:[1][2]
Kombináciou týchto podmienok môže teoreticky vzniknúť šestnásť možných variantov, z nich je však päť nezmyselných (štyri z nich kombinujú klauzuly ND a SA, ktoré sa navzájom vylučujú, piata nepoužívaná kombinácia je zverejnenie ako voľné dielo). V poslednej dobe už licencie bez klauzuly BY nie sú na webových stránkach CC implicitne ponúknuté.
Licencie sa obvykle nepoužívajú pre softvér, len pre „klasické“ autorské diela (fotografie, video, zvuk a pod.). Žiadna z licencií Creative Commons nebola certifikovaná organizáciou Open Source Initiative. Tvorcovia Linuxovej distribúcie Debian sa domnievajú, že tieto licencie nespĺňajú požiadavky projektu na slobodný softvér. Nadácia Free Software Foundation licencie odporúča len pre iné účely než softvér a dokumentácia k softvéru.
Pôvodné licencie Creative Commons boli vytvorené na základe právneho modelu platného v USA, takže nemusia byť presne zlučiteľné s právnym systémom iných štátov. Použitie amerického modelu bez ohľadu na miestne úpravy môže spôsobiť, že je licencia neplatná či nevynútiteľná. Riešením tohto problému sa zaoberá projekt iCommons (International Commons – medzinárodný Commons), ktorý hodlá doladiť formulácie jednotlivých licencií podla špecifík konkrétnych krajín. V súčasnej dobe (november 2006) sa projektu zúčastňujú zástupcovia 49 krajín, pre 34 krajín už existujú lokalizované verzie licencií.
Public domain
Navyše k uvedenému systému licencií vzniklo tiež označenie CC0, umožňujúce autorovi uvoľniť dielo pre voľné použitie bez akýchkoľvek podmienok (do maximálnej miery, do ktorej to zákony v tom ktorom právnom systéme umožňujú). Ide teda o licenčnú obdobu voľných diel, resp. tzv. public domain. Creative Commons tiež ponúka označenie Public Domain Mark, umožňujúce jednoznačne označiť voľné dielo, ktoré (už) nie je chránené autorským právom.
Slovenský preklad
Richard Bednárik v roku 2014 avizoval preklad licencií CC4 do slovenského jazyka a to preto, že podľa jeho názoru vyhovujú slovenskému právnemu poriadku. Možnosť ich používania súvisela s odstránením povinnej písomnej formy licenčných zmlúv v roku 2013 zo slovenského autorského zákona. Novelizácia zaviedla tzv. verejné licencie vtedy v § 49a, ktorý vymedzuje základné hranice ich používania vo forme nevýhradnej a bezodplatnej licencie.[5] V súčasnej verzii (2021) je verejná licencia § 76 definovaná nasledovne:
Ústredná knižnica SAV v roku 2019[7] vysvetľovala, že verejné licencie sú v súlade s autorským právom a nie je to alternatívny systém a stále ide o tradičné ponímanie autorského práva aj preto, že aj u nás je termín copyright © známy. Znamená to, že aj v prípade verejnej licencie si držiteľ licencie (autor) ponecháva všetky práva vo vzťahu k dielu. Knižnica vysvetľovala a nabádala k používaniu CC avšak neuvádzala preklad licencií do slovenčiny. Ako vedúcich projektu (prekladu licencií do slovenčiny) uvádza CCSlovakia[8]: Zuzanu Adamovú a Richarda Bednárikaavšak slovenský preklad na rozdiel od českého[9] na oficiálnych stránkach CC nie je a autori odporúčajú používať medzinárodnú verziu.[8][10]
Niektoré projekty používajúce CC licencie
Globálne
Na Slovensku
Referencie
 1. About The Licenses - Creative Commons [online]. creativecommons.org, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online. (po anglicky)
 2. a b c Ústredná knižnica SAV : Verejné licencie / Creative Commons [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 3. CC0 [online]. creativecommons.org, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 4. Public Domain Mark [online]. creativecommons.org, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 5. BEDNÁRIK, Richard. Creative Commons 4.0 a možnosti ich využitia [online]. Časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice, [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
 6. Zákon č. 185/2015 Z. z. : Autorský zákon : § 76 Verejná licencia [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2015-07-01, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 7. DOKTOROVÁ,, Andrea. Verejné licencie Creative Commons [online]. Ústredná knižnica SAV, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 8. a b Slovakia - Creative Commons [online]. wiki.creativecommons.org, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 9. Creative Commons — Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-NC-SA 4.0 [online]. creativecommons.org, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 10. Dokumenty | PROMOSPRAVY.sk [online]. www.promospravy.sk, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 11. Wikimedia Foundation – Terms of Use [online]. [Cit. 2010-04-15]. Dostupné online.
 12. Wikipedia + CC BY-SA = Free Culture Win! [online]. [Cit. 2010-04-15]. Dostupné online.
 13. Autorské práva a licencia [online]. openstreetmap.org, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 14. Open Database License/Implementation Plan [online]. wiki.openstreetmap.org, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 15. Flickr: Creative Commons [online]. [Cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 16. YouTube pomocník : Creative Commons [online]. Google, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 17. How to find Creative Commons Material using YouTube [online]. smartcopying.edu.au, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 18. Podmienky pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii ŠÚ SR [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2020-10-26, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 19. Datasets [online]. data.gov.sk, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 20. Encyclopaedia Beliana : Podmienky použitia [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2020-11-22]. Dostupné online.
 21. Zlatý fond SME : Autorské práva [online]. Bratislava: Petit Press, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
 22. Muzika legálne - licencie Creative Commons [online]. MuzikaLegalne.sk, [cit. 2017-03-12]. Dostupné online.
Pozri aj
Iné projekty
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Creative Commons
Externé odkazy
Oficiálna stránka
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Creative Commons na českej Wikipédii.
Naposledy upravené 8. október 2021 o 19:08
Wikipédia
Obsah je dostupný pod licenciou CC BY-SA 3.0, pokiaľ nie je uvedené inak.
Ochrana osobných údajov
Podmienky použitia
Štandardné
DomovNáhodná V okolí Prihlásiť sa Nastavenia PrispieťO WikipédiaZrieknutie sa zodpovednosti
JazykSledovaťUpraviť