Public domain
Public domain (doslova „verejná oblasť“) je pojem (najmä) z anglosaského právneho systému. Znamená:
V slovenskom autorskom práve ekvivalentný pojem neexistuje. Predovšetkým sa nikto nemôže vzdať svojich (autorských) práv, môže iba ponúknuť verejnosti bezúplatnú licenciu na ľubovoľné použitie diela, a prípadne možno predpokladať, že autor, ktorý svoje dielo takto označil, sa svojich práv nebude domáhať. V slovenskom autorskom zákone existuje iba užší pojem voľné dielo, ktorý označuje (prinajmenšom) dielo, ktorého autorské práva vypršali preto, lebo autor nemá dedičov alebo títo autorské práva odmietli.
Naposledy upravené 27. november 2019 o 09:43
Wikipédia
Obsah je dostupný pod licenciou CC BY-SA 3.0, pokiaľ nie je uvedené inak.
Ochrana osobných údajov
Podmienky použitia
Štandardné
DomovNáhodná V okolí Prihlásiť sa Nastavenia PrispieťO WikipédiaZrieknutie sa zodpovednosti
JazykSledovaťUpraviť