sk.m.wikipedia.org
Wikipédia:Rozlišovacia stránka
Pomoc:Obsah

Súčasť série
Začíname
Wikipédia:Štylistická príručka
Wikipédia:Váš prvý článok
Pomoc:Tabuľky
Pomoc:Typografia
Wikipédia:Ako napísať výborný článok
Pomoc:Kategória
Články
Wikipédia:Názov článku
Wikipédia:Biografia
Wikipédia:Dobré články
Wikipédia:Encyklopedický štýl
Wikipédia:Najlepší článok
Wikipédia:Neprístojný obsah
Pomoc:Matematické vzorce
Pomoc:Obrázok
Pomoc:Referencie
Wikipédia:Vyhnite sa vyhýbavým slovám
Diskusné stránky
Wikipédia:Diskusná stránka
Wikipédia:Podpisujte svoje príspevky v diskusiách
Pozri aj
Wikipédia:Rozlišovacia stránka
Wikipédia:Šablóny
z  d  u
Rozlišovacia stránka je navigačná pomôcka obsahujúca zoznam iných článkov, ktoré by mohli mať rovnaký názov.
Na každú takúto stránku je umiestnená šablóna​{{​Rozlišovacia stránka}}. Články s touto šablónou sú graficky označené a automaticky zaradené do kategórie rozlišovacie stránky. Rozlišovacia stránka sa nekategorizuje, má len jedinú kategóriu, ktorú vloží automaticky šablóna. Obsahuje však interwiki odkazy.
Príklad rozlišovacej stránky z článku jazyk:
'''Jazyk''' môže byť: * časť ľudského alebo živočíšneho tela, pozri [[jazyk (orgán)]] * nástroj na slovnú komunikáciu, napríklad ''slovenský jazyk'', pozri [[jazyk (lingvistika)]] * všeobecný pojem v informatike, pozri [[formálny jazyk]] * nástroj na komunikáciu s počítačom, pozri [[programovací jazyk]] {{Rozlišovacia stránka}}
Vytváranie rozlišovacích stránok
Ak narazíte na termín, ktorý má viac významov a články o ňom by mali mať rovnaké meno, zvoľte rozlišovací znak do zátvorky alebo plný platný názov. Voľte ho výstižne, krátko, jednoznačne.
Príklad voľby rozlišovacích znakov do zátvorky z článku transportér:
'''Transportér''' môže byť: [[transportér (vojenstvo)]] [[transportér (uhlomer)]] [[transportér (plavidlo)]] [[transportér (Star Trek)]] (názov s rozlíšením v zátvorke) [[Volkswagen Transporter]] (plný platný tvar)
Ak na adrese článku, kde by mala byť rozlišovacia stránka narazíte len na jeden z významov, jeden konkrétny článok, nesmiete ho nahradiť vašou rozlišovacou stránkou. Je potrebné ho presunúť na nový názov, zachová sa tak história úprav tohto článku. Vznikne presmerovanie z pôvodného na nový článok s rozlíšením v zátvorke alebo na názov v plnom platnom tvare. Ak nie ste zaregistrovaný, stránku nebudete môcť presunúť, ale nemusíte sa prihlasovať a stačí vložiť šablónu
{{Presunúť}}
v tvare {{Presunúť|Názov stránky po presune}}
Po presune sa vráťte na pôvodný článok, ktorý teraz bude mať v histórii úprav len jedného autora. Teraz môžete namiesto presmerovania vytvoriť rozlišovaciu stránku. Odrážky tvorte heslovito, s minimom vnútorných odkazov (wikilinkov) a ukončujte odkazom na samostatný článok s rozlišovacím znakom.
Inšpirujte sa formátovaním už existujúcich rozlišovacích stránok v kategórii rozlišovacie stránky.
Naposledy upravené 2. apríl 2021 o 16:25
Obsah je dostupný pod licenciou CC BY-SA 3.0, pokiaľ nie je uvedené inak.
Ochrana osobných údajov
Podmienky použitia
Štandardné
 Domov Náhodná  V okolí  Prihlásiť sa  Nastavenia  Prispieť  O Wikipédia  Zrieknutie sa zodpovednosti
JazykSledovaťUpraviť