113 captures
02 Jun 2004 - 20 Nov 2016
MAYJUNOCT
02
200320042005
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar


VISSTE DU ATT
Ett Lidingölopp av sedlar
Om man staplar alla sedlarna som finns omlopp på varandra så motsvarar det nästan ett helt Lidingölopp, det vill säga cirka 30 kilometer.
 
Falska sedlar
År 2003 upptäcktes och polisanmäldes
1 832 stycken förfalskade sedlar till ett värde av 684 840 kronor.
 
Mynt i hushållen
55 procent av de svenska hushållen har mynt liggande hemma till ett genomsnittligt värde av 756 kronor.


Kontanthantering
Riksbanken ska enligt lag främja ett säkert och effektivt betalningsväsende och svara för landets försörjning av sedlar och mynt. I Sverige har Riksbanken ensamrätt att ge ut sedlar och mynt. Kontanthanteringen är en omfattande process där Riksbankens bolag Svensk Kontantförsörning AB, SKAB är en viktig aktör.
 
Det finns cirka 100 miljarder kronor i form av sedlar och mynt i omlopp i samhället.
INFÄRGADE SEDLAR
Vad gör jag om jag får en färgad sedel?
Med en färgad sedel avses här en sedel som blivit infärgad av skyddsfärg från en skyddsmekanism i exempelvis en värdetransportväska.
Om du av misstag tagit emot en enstaka sådan sedel, eller en sedel som på annat sätt ser märklig ut, ska den lämnas till din bank eller till Svensk Kassaservice. Om sedeln inte är färgad av skyddsfärg kan banken byta ut sedeln. Om den däremot är skyddsfärgad ska en förklaring lämnas på särskild blankett som finns på banken och som också finns på Riksbankens webbplats.
LÄS MER
MYNT FÖRSEDDA MED KLISTERMÄRKEN
Riksbanken löser inte in reklammynt
Riksbanken löser inte in mynt försedda med klistermärken eftersom dessa är förändrade på ett sådant sätt att de inte överensstämmer med hur ett mynt ska se ut. Banker, Svensk Handel, SKAB och uppräkningscentraler är informerade om detta. Riksbanken kommer inom kort att göra en framställning till riksdagen med förslag till lagändringar för att förhindra spridning av mynt som försetts med reklam.
SENAST UPPDATERAD 2004-02-11 
 INNEHÅLLSANSVARIGAvdelningen för marknadsoperationer
 

RiksbankenPenningpolitikFinansiell stabilitetOperativ verksamhetStatistikPubliceratInternationelltSedlar & mynt
SedlarMyntEuroFrågor & Svar