2,021 captures
01 Jun 1997 - 20 May 2022
OCTNOVDEC
24
200420052006
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Internationellt Sedlar & mynt
NYHETER
Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
2005-11-23 Det finns i dagsläget inget som talar för att de svenska bankerna skulle få några allvarliga problem med kreditförluster eller lönsamhet under de närmaste två åren. Tillväxten förväntas förbli god både i Sverige och omvärlden och bankernas låntagare visar överlag en god betalningsförmåga.   LÄS MER
Bergström: Arbetsmarknad och lönebildning
2005-11-22 Vice riksbankschef Villy Bergström håller idag ett tal i Rimbo. "Omläggningen av den ekonomiska politiken i början av 1990-talet har inneburit bättre förutsättningar för lönebildningen i Sverige. Bland annat har införandet av inflationsmålet medfört att osäkerheten om den framtida prisutvecklingen minskat. Löntagarna behöver inte oroa sig för att löneökningarna äts upp av alltför snabba prisökningar, samtidigt som det är lättare för arbetsgivarna att avgöra lönekostnadsutrymmet."   LÄS MER
Protokoll från direktionens sammanträde den 14 november
2005-11-24
Protokoll från direktionens sammanträde den 10 november
2005-11-24
Yttrande över departementspromemorian (Ds 2005:37) Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (UD2005/55166/ERS)
2005-11-22
Yttrande över remiss – Redovisning av FTA samt nya upplysningar i försäkringsföretag med verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring och om leasing i juridisk person (FI Dnr 05-191-250)
2005-11-22
Direktionens dagordning torsdagen den 24 november kl. 09.00
2005-11-22
NYHETSARKIV 
 
KALENDARIUM
2005-11-2409:00
Direktionen sammanträder
2005-11-2509:30
Betalningsbalansen, kvartal 2005:3
2005-11-2512:00
Vice riksbankschef Villy Bergström håller talet "Utsikter för svensk ekonomi" i Örebro. Publiceras som ett pressmeddelande.
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI