50 captures
02 Jun 2004 - 23 Jan 2012
NOVDECFEB
17
200420052006
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Internationellt Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Hög omsättning i betalningssystemet
Varje vecka omsätter RIX-systemet lika mycket som hela den svenska årliga bruttonationalprodukten, BNP.
 
Korttransaktionerna ökar
Sedan 1990-talet har transaktioner med kort sexfaldigats. Korten svarar numera för 50 procent av antalet transaktioner. Checkanvändningen har successivt minskat och är i dagsläget försumbar.


Finansiell stabilitet
En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet. LÄS MER
STABILITETSRAPPORTEN
Den senaste stabilitetsrapporten
I den senaste stabilitetsrapporten från november 2005 bedöms riskerna för störningar i det svenska finansiella systemet vara begränsade. Bankernas lönsamhet och kapitalstyrka gör att förmågan att hantera oväntade kreditförluster är god. Risken är liten att bankerna ska drabbas av stora kreditförluster det kommande året. Hushållen har visserligen fortsatt att öka sin upplåning i snabb takt och det kan skapa problem för enskilda hushåll, men medför inte någon risk för betalningssystemet och bankernas stabilitet".

I den senaste rapporten presenteras också två artiklar. I den första beskrivs vägen mot en inre marknad för finansiella tjänster. I den andra artikeln analyseras utvecklingen av bostadspriserna i Sverige och omvärlden.
LÄS MER
KRISBEREDSKAP
Vad gör vi om det uppstår en finanskris?
En finansiell kris kris kan uppkomma oväntat och ha ett snabbt spridningsförlopp. Goda förberedelser för krishantering kan vara avgörande i ett akut läge. Bland annat gäller det att ha effektiva kommunikationskanaler med såväl svenska som utländska myndigheter.
LÄS MER
SENAST UPPDATERAD 2004-02-10 
 

Om finansiell stabilitetStabilitetsanalysFinansiell infrastrukturKrisberedskapFinansmarknadenRiksbanken påverkar