2,021 captures
01 Jun 1997 - 20 May 2022
NOVDECFEB
31
200420052007
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Internationellt Sedlar & mynt
NYHETER
Nyberg: Husprisutvecklingen och penningpolitiken
2005-12-19 Vice riksbankschef Lars Nyberg höll under måndagen ett tal på Evli Bank i Stockholm. Där gav han sin syn på husprisutvecklingen och det aktuella penningpolitiska läget.   Läs mer
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 1 december
2005-12-15 Vid de sammanträden som benämns som penningpolitiska, det vill säga då reporäntan sätts, förs ett så kallat särskilt protokoll med en redogörelse för den diskussion som föregick reporäntebeslutet. Idag publicerades det särskilda protokollet från direktionens penningpolitiska sammanträde den 1 december.  Läs mer
ECB:s månadsrapport december 2005
2005-12-08 Europeiska centralbanken (ECB) publicerar i dag, torsdag, kl. 10.00 sin månadsrapport Monthly Bulletin för december 2005.  Läs mer
Referensräntan fastställd till 1,5 procent
2005-12-30
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 18 november
2005-12-29
Yttrande över slutbetänkande Informationssäkerhetspolitik - Organisatoriska konsekvenser (SOU 2005:71) (Fö2005/2204/CIV)
2005-12-22
Yttrande över remiss angående promemoria om flytträtt för försäkringssparande (Fi2004/2598)
2005-12-22
Yttrande över departementspromemorian Europakooperativ (Ds 2005:45) (Ju2005/8848/L1)
2005-12-22
Nyhetsarkiv 
 
KALENDARIUM
2006-01-1109:30
Portföljinvesteringar, november 2005
2006-01-1213:00
Direktionen sammanträder
2006-01-1913:00
Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte
se hela kalendariet
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
AKTUELLA RÄNTOR
Reporäntan1,50%
Utlåningsräntan2,25%
Inlåningsräntan0,75%
Referensräntan1,50%
INFLATION / KPI