2,019 captures
01 Jun 1997 - 19 May 2022
JANFEBMAR
06
200520062007
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Ingves: Riksbankens roll i samhällsekonomin
2006-02-06 Riksbankschef Stefan Ingves höll idag sitt första tal. Talet hölls på Umeå universitet. "...Att resa runt i landet och träffa företrädare för olika regioner, närings- och samhällsliv är en viktig del av den öppenhet som Riksbanken eftersträvar. På dessa resor hämtar vi näring till våra diskussioner i banken samtidigt som vi försöker förankra hur vi bedriver vår verksamhet."    LÄS MER
Beslut om arbetsfördelning inom direktionen
2006-02-03 Riksbankens direktion fattade den 2 februari beslut om arbetsfördelningen mellan direktionsledamöterna. Vice riksbankschef Svante Öberg övertar ansvaret för att hantera remissyttranden. I övrigt sker inga förändringar i direktionens arbetsfördelning.   LÄS MER
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 20 januari
2006-02-06
Yttrande över Utkast till Lagrådsremiss om auktorisation av värdetransportverksamhet
2006-02-03
Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 3 februari 2006 kl. 13.00
2006-02-03
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 19 januari
2006-02-02
Direktionens dagordning torsdagen den 2 februari klockan 13.00
2006-01-31
NYHETSARKIV 
 
KALENDARIUM
2006-02-0612:00
Riksbankschef Stefan Ingves håller sitt första tal. Talet hålls i Umeå på Umeå universitet och har titeln "Riksbankens roll i samhällsekonomin".
2006-02-0909:30
Portföljinvesteringar, december 2005
2006-02-0913:00
Direktionen sammanträder
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI