1,618 captures
01 Jun 1997 - 20 Jan 2022
FEBMARAPR
15
200520062007
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 22 februari
2006-03-08 Vid de sammanträden som benämns som penningpolitiska, det vill säga då reporäntan sätts, förs ett så kallat särskilt protokoll med en redogörelse för den diskussion som föregick reporäntebeslutet. Läs det senaste protokollet från direktionens penningpolitiska sammanträde den 22 februari.   LÄS MER
Beslut om tre inflationsrapporter per år
2006-03-10 Riksbankens direktion fattade vid torsdagens sammanträde beslut att publicera tre inflationsrapporter per år istället för fyra. Antalet penningpolitiska sammanträden berörs inte utan kommer även fortsättningsvis att normalt vara sju till åtta per år.   LÄS MER
Portföljinvesteringar januari 2006
2006-03-10 Förfall av svenska penningmarknadsinstrument gav kapitalutflöde. Portföljinvesteringar med utlandet generade ett nettoutflöde på 25 miljarder kronor under årets första månad. Detta förklaras huvudsakligen av omfattande förfall i svenska penningmarknadsinstrument i både utländsk valuta och svenska kronor. Till utflödet bidrog även svenska placeringar i valutadenominerade räntebärande värdepapper samt aktier.  LÄS MER
Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 17 mars 2006 kl. 13.00
2006-03-14
2006-03-09
Riksrevisionens granskning av Riksbankens årsredovisning 2005
2006-03-08
Direktionens dagordning torsdagen den 9 mars kl. 13
2006-03-07
Riksbanken introducerar nya, säkrare 50- och 1000-kronorssedlar
2006-03-06
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2006-03-1609:00
Vice riksbankschef Irma Rosenberg håller talet "Några frågor om penningpolitiken" i Stockholm. Publiceras som ett pressmeddelande.
2006-03-1713:00
Fullmäktige sammanträder
2006-03-2313:00
Direktionen sammanträder
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI
 


Kontakt English Översikt Länkar