1,624 captures
1 Jun 1997 - 20 Jan 2022
MAYJUNJUL
15
200520062007
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Ingves: Can regional financial sector assessments provide additional values to the EU countries?
2006-06-13 Riksbankschef Stefan Ingves håller idag ett tal på ett seminarie I Bryssel arrangerad av den Belgiska centralbanken. Talet publiceras endast på engelska.  LÄS MER
Portföljinvesteringar april 2006
2006-06-12 Portföljinvesteringar med utlandet fortsatte för sjätte månaden i rad att generera kapitalutflöden. I april uppgick nettoutflödet till 73,6 miljarder kronor. Detta förklaras främst av omfattande förfall av svenska statsobligationer men även aktiehandeln med utlandet gav utflöden. Statistiken för april månad visar att utländska placerare minskade sina innehav i svenska räntebärande värdepapper, vilket resulterade i ett nettoutflöde på 51 miljarder kronor.  LÄS MER
Avdelningen för penningpolitik söker forskare till forskningsenheten
2006-06-14
Protokoll från direktionens sammanträde den 18 maj
2006-06-13
Direktionens dagordning torsdagen den 15 juni klockan 13.00
2006-06-13
Direktionens dagordning måndagen den 19 juni klockan 13.00
2006-06-12
Rosenberg: Riksbankens prognoser och den aktuella penningpolitiken
2006-06-08
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2006-06-1513:00
Direktionen sammanträder
2006-06-1913:00
Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte
2006-06-2009:30
Inflationsrapport 2006:2 publiceras samt beslut från det penningpolitiska mötet den 19 juni
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI
 


Kontakt English Översikt Ordlista Länkar