2,019 captures
01 Jun 1997 - 19 May 2022
MAYJUNJUL
21
200520062007
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar
NYHETER
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
2006-06-20 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni att höja reporäntan från 2 till 2,25 procent. Beslutet baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som redovisas i inflationsrapporten. Konjunkturen bedöms bli fortsatt god. Inflationen mätt med UND1X väntas på ett par års sikt vara i linje med inflationsmålet. Prognoserna bygger på antagandet att reporäntan gradvis höjs. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 21 juni.    LÄS MER
Meddelande om tekniska problem
2006-06-20 Till följd av tekniska problem har i dag de som prenumererar på Riksbankens nyheter via e-post bland annat fått tidigare publicerade e-postmeddelanden. Vi beklagar detta och ser för närvarande över våra system, för att snarast åtgärda felet.  LÄS MER
Riksbanksfullmäktige sammanträder tisdagen den 20 juni 2006 kl. 13.00
2006-06-19
Protokoll från direktionens sammanträde den 7 juni
2006-06-16
Publicering och presentation av årets andra inflationsrapport
2006-06-16
Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden 2006
2006-06-15
Yttrande över Tillträdesvillkor för betalsystem – skillnader för små och stora banker (Konkurrensverkets rapportserie 2006:1, Fi2006/630)
2006-06-15
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2006-07-0309:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 19 juni publiceras.
2006-07-1109:30
Portföljinvesteringar, maj 2006
2006-08-0909:30
Portföljinvesteringar, juni 2006
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI
 


RiksbankenPenningpolitikFinansiell stabilitetOperativ verksamhetStatistikPubliceratForskningSedlar & mynt