15 captures
03 Jun 2004 - 10 Aug 2007
FEBJULSEP
08
200520062007
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Riksbanken påverkar
Det är viktigt att finansiella lagar och regler liksom marknadsaktörernas riskbeteende är förenliga med samhällets behov av finansiell stabilitet. Riksbanken är inte tillsynsorgan för finanssektorn och har få formella medel för att påverka marknadens beteende. Riksbanken kan däremot bidra med kunskaper och information. Genom att föra en dialog med marknadsaktörer och genom att uttrycka sin mening i tal, artiklar samt svar på konsultationer och remisser på lagförslag och utredningar har Riksbanken en informell möjlighet att påverka.
 
I menyn till vänster hittar du tal, artiklar samt konsultations- och remissvar med anknytning till finansiell stabilitet.
 
Riksbanken deltar även i internationella organ som arbetar med att ta fram gemensamma regelverk för bland annat bankverksamhet, exempelvis inom ramen för Baselkommittén för banktillsyn.
 
Vill du veta mer om Baselkommittén för banktillsyn kan du klicka på länken nedan.
EXTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2006-06-12 
 

Om finansiell stabilitetStabilitetsanalysFinansiell infrastrukturKrisberedskapFinansmarknadenRiksbanken påverkar
Aktuella tal om finansiell stabilitetArtiklar i urval ur Penning- och valutapolitikArtiklar ur rapporten Finansiell stabilitetRemissvar med anknytning till finansiell stabilitetSvar på konsultationer med anknytning till finansiell stabilitet