AUGSEPDEC
26
200520062007
5 captures
20 Apr 2006 - 14 Jun 2007
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
UPP EN NIVÅ PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
DATUM
2006-09-08

KONTAKT
Camilla Hagman Falkler 08-787 02 56

Portföljinvesteringar juli 2006
Utländskt intresse för svenska kronobligationer
Portföljinvesteringar med utlandet gav under juli månad upphov till kapitalutflöden på 1,2 miljarder kronor. Statistiken visar att utländska placerare nettoköpte svenska värdepapper för 21,0 miljarder kronor, samtidigt som svenska investerare nettoköpte utländska värdepapper till ett värde av 22,3 miljarder kronor.
 
Utländska placeringar i svenska räntebärande värdepapper och gav ett nettoinflöde av kapital på 24,5 miljarder kronor. Intresset var särskilt stort för krondenominerade bostads- och statsobligationer, vilket resulterade i nettoköp för 37,0 miljarder kronor. Placerarna minskade samtidigt sina innehav i penningmarknadsinstrument denominerade i SEK med 12,6 miljarder kronor. Minskningen ägde rum främst genom att statsskuldväxlar i utländsk ägo gick till förfall.
 
Svenska placerare nettoköpte såväl utländska räntebärande värdepapper som aktier för 14,9 miljarder respektive 7,4 miljarder kronor. Köpintresset av aktier riktades främst mot holländska, norska och amerikanska aktier.
DOKUMENTATION

INTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2006-09-08 

 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Räntor & valutakurserBetalningsbalansFinansmarknadTillgångar & skulderPenning- & valutamarknadBetalningar
BetalningsbalansenPortföljinvesteringarDirektinvesteringarMetoderBlanketter DirektinvesteringarBlanketter PortföljinvesteringarUndersökningarLandkoderArtiklar