JULAUGOCT
31
200920102011
2 captures
31 Aug 2010 - 17 Oct 2011
About this capture

 UTSKRIFT 
Kai Barvèll ny chef för stabsavdelningen
DATUM
2006-10-11

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 10 oktober att utse Kai Barvèll till ny chef för stabsavdelningen. Han efterträder Mats Galvenius som kommer att vara tjänstledig under två år för utlandstjänstgöring.

Kai Barvèll har sedan 2004 varit chef för avdelningen för marknadsoperationer. Barvèll har sedan tidigare en lång erfarenhet från olika chefspositioner i Riksbanken inom områdena penning- och valutapolitik samt finansiell stabilitet. Han har också arbetat på Internationella valutafonden, IMF, 2000-2003 med frågor som rör betalningssystem och valutamarknadsfrågor.

Kai Barvèll tillträder tjänsten den 16 oktober.

Tillförordnad chef på avdelningen för marknadsoperationer blir biträdande avdel-ningschef Eva Julin.
 
DOKUMENTATION
 
Kai Barvèll ny chef för stabsavdelningen | 67 Kb

KONTAKTINFORMATION
Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-10-11
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPressmeddelandenNyheterDebattartiklarWebbTVPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningarDagordningar och protokollYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS