2 captures
31 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
31
200920102011
About this capture

PRESS & PUBLICERAT
Press & debatt
Presstjänst
Bildbank
Chatt
Tal
Ekonomiska kommentarer
Rapporter
Artiklar och fördjupningar
Dagordningar och protokoll
Yttranden
Ärendelista
Sedel- och myntskrifter
Informationsskrifter
Internationella nyheter
EMU-skrifter
Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)
Statistik
Prenumerera via RSS
 UTSKRIFT 
Utgivning av minnesmynt 2007
DATUM
2006-10-11

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 10 oktober att nästa år ge ut minnesmynt som högtidlighåller 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse. Minnesmyntet ges ut i silver 200 kronor och guld 2000 kronor.

Minnesmyntens utformning kommer att fastställas av riksbanksfullmäktige. Upplagor, försäljningspris och slutlig tidplan för minnesmynten fastställs av Riksbankens direktion under första kvartalet 2007.
 
DOKUMENTATION
 
Utgivning av minnesmynt 2007 | 63 Kb

KONTAKTINFORMATION
Per-Olof Arevik, avdelningen för marknadsoperationer, tel. 08-787 04 84

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-10-11
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00