JULAUGOCT
25
200920102011
2 captures
25 Aug 2010 - 17 Oct 2011
About this capture

 UTSKRIFT 
Direktionens dagordning torsdagen den 19 oktober 2006 kl. 13.00
DATUM
2006-10-17

Ärende 
1. Sammanträdet öppnas
Föredragande:  Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen  
Föredragande: Stefan Ingves

3. Anmälan av justering av direktionens protokoll från den 10 oktober
Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Kerstin Alm

4. Rapporter
Rapport från ledningsgruppen
Anmärkning: information
Föredragande: Kai Barvèll
Inkomna remisser
Anmärkning: information
Föredragande: Svante Öberg
Riksbanksfullmäktiges ledamöter
Anmärkning: information
Föredragande: Kai Barvèll
5. Inflationsrapport 2006:3
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Irma Rosenberg

6. Yttrande över betänkandet Ny associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55)
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Svante Öberg

7. Rapportering till fullmäktige
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kai Barvèll

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas 
DOKUMENTATION
 
Direktionens dagordning torsdagen den 19 oktober 2006 kl. 13.00 | 86 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-10-17
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll DirektionenDagordningarPenningpolitiska protokollAllmänna protokollProtokollsbilagorRiksbanksfullmäktigeYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS