62 captures
02 Jun 2004 - 24 Feb 2019
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Balansräkning
Visste du att Riksbankens balansräkning per den 31 december 2003 uppgick till cirka 186 miljarder kronor.
 
Reporäntan
Sedan juni 1994 har reporäntan varit Riksbankens styrränta.
 
Kronan
Sverige har haft en rörlig valutakurs sedan november 1992.


Statistik
Riksbanken bearbetar, framställer och presenterar statistik inom en rad olika områden. Betalningsbalansstatistik med bland annat bytesbalans och finansiell balans presenteras kvartalsvis. Riksbanken undersöker också bankers och bostadsinstituts in- och utlåningsräntor. Finansmarknadsstatistik inklusive ränteundersökningen publiceras av Statistiska centralbyrån (SCB) månadsvis, på uppdrag från Riksbanken.
 
Riksbankens styrräntor presenteras liksom korta och långa marknadsräntor. Från valutamarknaden publiceras mittkurser för de vanligaste valutorna. Övrig statistik som presenteras är omsättning från penning- och valutamarknaden samt Riksbankens egen balansräkning den så kallade veckorapporten.
BETALNINGSBALANSEN
Betalningsbalansen, kvartal 1, 2006
Bytesbalansen visade ett överskott på 58,3 miljarder kronor första kvartalet 2006, vilket är 16,6 miljarder kronor mer än under samma period 2005. Handelsbalansen gav det största överskottet med 46,3 miljarder. Också tjänstebalansen och faktorinkomsterna visade överskott med 14,7 respektive 4,6 miljarder, medan de löpande transfereringarna gav ett underskott på 7,3 miljarder.
LÄS MER
SVENSK EKONOMISK OCH FINANSIELL STATISTIK
IMF Special Data Dissemination Standard (SDDS)
SDDS är en statistikstandard utarbetad av Internationella valutafonden som Sverige har anslutit sig till. Uppdateringar sker samma dag som ny statistik offentliggörs. Uppgifter produceras av Riksbanken, Statistiska centralbyrån, Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet.
 
Gå till Statistiksamlingssidan (öppnas upp i nytt fönster)
SENAST UPPDATERAD 2006-05-30 
 INNEHÅLLSANSVARIGAdministrativa avdelningen
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Räntor & valutakurserBetalningsbalansFinansmarknadTillgångar & skulderPenning- & valutamarknadBetalningar