2 captures
25 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
25
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Direktionens dagordning torsdagen den 9 november 2006 kl 13.00
Ärende
1. Sammanträdet öppnas
Föredragande: Stefan Ingves
 
2. Godkännande av dagordningen
Föredragande: Stefan Ingves
 
3. Anmälan av justering av direktionens allmänna protokoll från den 19 och 25 oktober
Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Kerstin Alm
 
4. Rapporter
Portalprojektet
Anmärkning: Information
Föredragande: Jan Schüllerqvist
Styr- och ledningsformer
Anmärkning: Information
Föredragande: Stina Hubendick
Rapport från ledningsgruppen
Handling på bordet
Anmärkning: Information
Föredragande: Kai Barvèll
Inkomna remisser
Handling på bordet
Anmärkning: Information
Föredragande: Svante Öberg
Övriga rapporter
Anmärkning: Information
5. Finansiell stabilitet 2006:2
Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Lars Nyberg
 
6. Rapportering till fullmäktige 16 november
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kai Barvèll
 
7. Övrigt
 
8. Sammanträdet avslutas
DOKUMENTATION
 
Direktionens dagordning torsdagen den 9 november 2006 | 70 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-11-07
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll DirektionenDagordningarPenningpolitiska protokollAllmänna protokollProtokollsbilagorRiksbanksfullmäktigeYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS