1,374 captures
3 Mar 2000 - 16 Jun 2022
OCTNOVJAN
28
200520062007
About this capture
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI


Țintirea directă a inflațieiDenominarea
monedei naționaleRaportări către BNR
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI (BNR), înființată în anul 1880, este banca centrală a României. Banca Națională este o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București. Este unica instituție autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote și monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.
Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia este banul.
Conform prevederilor Legii privind Statutul BNR (Legea nr.312/2004), obiectivul fundamental al BNR este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.
Principalele atribuții ale BNR sunt:
  1. elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;
  2. autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare;
  3. emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
  4. stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia;
  5. administrarea rezervelor internaționale ale României.
Totodată, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.
Potrivit legii, Banca Națională răspunde numai în fața Parlamentului țării și nu este în nici un fel subordonată Guvernului, având cu acesta exclusiv relații de conlucrare și colaborare permanente.
Banca Națională a României este condusă de un Consiliu de administrație, numit de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere. Numirile se fac pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt: stabilirea politicilor în domeniul monetar și al cursului de schimb, precum și a măsurilor necesare în domeniul autorizării, reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit și monitorizării sistemelor de plăți.
Rețeaua teritorială a BNR cuprinde pe lângă unitatea centrală și 19 sucursale.