1,629 captures
1 Jun 1997 - 26 Jan 2022
OCTNOVDEC
28
200520062007
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Betalningsbalansen, kvartal 3, 2006
2006-11-27 Bytesbalansen visade ett överskott på 49 miljarder kronor tredje kvartalet 2006, vilket är en minskning med 1,7 miljarder kronor jämfört med samma period 2005. Sett över de tre första kvartalen ligger det samlade bytesbalansöverskottet på 152,1 miljarder kronor vilket är en ökning med 9,3 miljarder jämfört med motsvarande period ifjol.    LÄS MER
Nyberg: Är hedgefonderna farliga?
2006-11-24 Vice riksbankschef Lars Nyberg talade idag på ett möte hos Nordea och the CFA Society of Sweden om nyttan och risker med hedgefonder.  LÄS MER
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 25 oktober
2006-11-15 Vid de sammanträden som benämns som penningpolitiska, det vill säga då reporäntan sätts, förs ett så kallat särskilt protokoll med en redogörelse för den diskussion som föregick reporäntebeslutet. Läs det senaste protokollet från direktionens penningpolitiska sammanträde den 25 oktober.   LÄS MER
Finansmarknadsstatistik inklusive penningmängd, oktober 2006. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2006-11-27
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 oktober
2006-11-24
Yttrande över förslag till reviderad standard för näringsgrensindelning (Dnr2006/1558)
2006-11-24
Yttrande över redovisningsfrågor kring tillämpning av och övergången till lagbegränsad IFRS för onoterade finansiella företag (FI Dnr 06-2299-250)
2006-11-24
2006-11-22
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2006-11-2818:00
Vice riksbankschef Irma Rosenberg håller talet "Det aktuella ekonomiska läget" i Stockholm. OBS! Talet publiceras kl. 15.00 som ett pressmeddelande.
2006-11-3009:00
Riksbankschef Stefan Ingves deltar i riksdagens finansutskotts öppna utfrågning om utvärderingen av penningpolitiken 1995-2005.
2006-12-0113:00
Direktionen sammanträder
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI
 


Kontakt English Översikt Ordlista Länkar