Norges Bank
9,377 captures
18 Apr 1997 - 1 Jul 2022
NOVDECFEB
29
200120062008
About this capture

 
Spørsmål og svar
Ord og uttrykk
Nettstedskart
Abonnement
Kontakt
English
Auksjonskalendere og opplegg for statspapirene i 2007
Norges Bank har i dag publisert auksjonskalendere og opplegg for statspapirene i 2007. Det tas sikte på å avholde 12 auksjoner av statskasseveksler og 7 auksjoner av statsobligasjoner i 2007. Alle datoer for offentliggjøring, auksjon og oppgjør er presentert i Rundskriv nr.8 / 20. desember 2006.
(2006-12-20 10:00)
Pressemelding 19. desember 2006
Norges Bank har signert kontrakter med to seddeltrykkerier i England og Frankrike om produksjon av norske pengesedler
Norges Bank vedtok i 2003 å avvikle virksomheten i Norges Banks Seddeltrykkeri i 2007, og vil etter dette kjøpe sedler fra andre seddeltrykkerier. Det er inngått avtale om leveranse av sedler med De La Rue International Limited fra England og Francois-Charles Oberthur Fiduciaire fra Frankrike. Dette er to store og velrenommerte trykkerier, som trykker pengesedler for svært mange andre land. Avtalene som er inngått gjelder for perioden 2007 – 2012. De første leveransene vil trolig skje i 2008.
(2006-12-19 10:00)
Les mer >>

Internasjonalt arbeid med rammebetingelser for finansiell sektor
Kredittilsynets og Norges Banks felles oversikt er nå oppdatert pr. 30. september 2006.
(2006-12-15 14:00)
Les mer >>
Oppsummering fra regionalt nettverk
Oppsummeringer fra Norges Banks regionale nettverk er nå tilgjengelig.
(2006-12-13 14:00)
Les mer >>
Pressemelding 13. desember 2006
Norges Bank øker renten med 0,25 prosentenheter til 3,50 prosent
Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å sette opp styringsrenten (foliorenten) med 0,25 prosentenheter til 3,50 prosent med virkning fra 14. desember 2006.
Lyd og bildeoverføring fra pressekonferansen kl 14.45
(2006-12-13 14:00)
Les mer >>
Offentliggjøring av auksjon av statskasseveksel
Innbydelse til auksjon av statskasseveksel er nå tilgjengelig på våre nettsider.
(2006-12-13 12:00)
Les mer >>

 Nyhetsarkiv >>

Norges Bank opplyser at det kan forekomme feil på web-sidene. Dette gjelder også rente- og valutainformasjonen. Norges Bank har ikke ansvar for følger av slike feil.
Kalender
24. januar
Rentemøte. Pressekonferanse
26. januar
Jarle Bergo. Foredrag
15. februar
Svein Gjedrem. Årstalen
Styringsrentenmer >>
14. des. 20063,50
2. nov. 20063,25
17. aug. 20063,00
Valutakursermer >>
 28. des27. des
USD6,25336,2528
EUR8,23758,2280
SEK91,0691,19
DKK110,46110,38
GBP12,27412,265
Effektiv kronekursmer >>
 28. des27. des
I4494,0393,96
TWI101,38101,34
Snarveier
Inflasjon
Konferanser
Pensjonsfond - Utland
Renter
Rundskriv
Statsgjeld
Valutareserver


Norges Bank
Bankplassen 2
PB 1179 Sentrum
0107 Oslo
tlf (+47) 22 31 60 00

2006 © Norges Bank
PengepolitikkKapitalforvaltningFinansiell stabilitetBetalingssystemerSedler og mynterOm Norges BankJobb i Norges BankPresseTaler, artikler, brevPublikasjonerStatistikkForskning