14 captures
10 Nov 2004 - 17 Oct 2011
SEPFEBAUG
10
200520072010
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
LÄNKAR
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Motparter och deltagare
34 länkar
 
Motparter på valutamarknaden
ABN Amro Bank N V                 
Citibank N A
Calyon
Danske Bank
Deutsche Bank AG
FöreningsSparbanken
JP Morgan Chase Bank
Nordea Bank
SEB
Svenska Handelsbanken              
UBS AG
 
Motparter på penningmarknaden
ABN Amro Bank N V            
E Öhman J:or Fondkommission AB
FöreningsSparbanken             
Nordea Bank
SEB
Svenska Handelsbanken
Danske Bank
 
 
Deltagare i K-RIX eller E-RIX
 
Svenska kreditinstitut
FöreningsSparbanken
Länsförsäkringar Bank
Nordea
Skandiabanken
SEB
Svenska Handelsbanken
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB 
 
Filialer till utländska kreditinstitut
ABN Amro Bank                                               
Calyon (deltar bara i K-RIX)
Citibank (deltar bara i K-RIX)
Danske Bank
DnB NOR A S A
Sampo
 
Övriga institut i RIX
Bankgirocentralen                             
Riksgäldskontoret
VPC AB
Stockholmsbörsen

SENAST UPPDATERAD 2006-03-22 

 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Motparter och deltagareCentralbankerSedlar och myntEU/EMUStatistikÖvrigt