13 captures
31 Dec 2006 - 10 Nov 2017
NOVDECJUN
31
200520062008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap
Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap instiftades i samband med Riksbankens trehundraårsjubileum 1968. Priset delas ut varje år till den eller de personer som inom ekonomisk vetenskap utfört ett arbete av framstående betydelse. Kungliga Vetenskapsakademien utser ekonomipristagare enligt samma principer som gäller för Nobelpriset. Prissumman är densamma som för Nobelpriset, 10 miljoner svenska kronor, och betalas ut av Riksbanken. Om det är flera pristagare delas prissumman lika mellan dem.
 
Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap 2006 
Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas 2006  Edmund S. Phelps vid Columbia University, NY, USA. Hans arbeten har ökat förståelsen av sambanden mellan kort- och långsiktiga effekter av ekonomisk politik. Bidragen har haft stor betydelse för både forskning och politik.

Edmund S. Phelps är född 1933 i Evanston, IL, USA (amerikansk medborgare). PhD i nationalekonomi år 1959 vid Yale University, CT, USA. McVickar Professor of Political Economy vid Columbia University, NY, USA.
 
Tidigare pristagare
Priset har utdelats varje år från och med 1969 enligt följande:
1969 R. Frisch och J. Tinbergen
1970 P. A. Samuelson
1971 S. Kuznets
1972 J.R. Hicks och K.J. Arrow
1973 W. Leontief
1974 G. Myrdal och F.A. von Hayek
1975 L.V. Kantorovich och T.C. Koopmans
1976 M. Friedman
1977 B. Ohlin och J.E. Meade
1978 H.A. Simon
1979 T.W. Schultz och A. Lewis
1980 L.R. Klein
1981 J. Tobin
1982 G.J. Stigler
1983 G. Debreu
1984 R. Stone
1985 F. Modigliani
1986 J.M. Buchanan Jr
1987 R.M. Solow
1988 M. Allais
1989 T. Haavelmo
1990 H.M. Markowitz, M.H. Miller och W.F. Sharpe
1991 R.H. Coase
1992 G.S. Becker
1993 R.W. Fogel och D.C. North
1994 J.C. Harsanyi, J.F. Nash Jr och R. Selten
1995 R.E. Lucas, Jr.
1996 J.A. Mirrlees och W. Vickrey
1997 R.C. Merton och M.S. Scholes
1998 A. Sen
1999 R.A. Mundell
2000 J.J. Heckman och D.L. McFadden
2001 G.A. Akerlof, A.M. Spence och J.E. Stiglitz
2002 D. Kahneman och V. L. Smith
2003 R.F. Engle och C.W.J. Granger
2004 Finn E. Kydland och Edward C. Prescott
2005 Robert J. Aumann och Thomas C. Schelling
2006 Edmund Phelps
EXTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2006-10-09 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

UppgifterLedningAvdelningarInternationelltLagstiftningLediga jobbSeminarierHistoriaHusetEkonomipriset