26 captures
3 Jun 2004 - 31 Mar 2022
SEPDECFEB
29
200520062010
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Prisstabilitet
Inflation innebär att priserna i en ekonomi, den allmänna prisnivån, stiger. Hur snabbt priserna stiger beror på flera faktorer. I en högkonjunktur då efterfrågan på varor och tjänster är hög stiger priserna normalt snabbare än under en lågkonjunktur. Prisstegringstakten kan också ändras till följd av ändrade utbudsförhållanden, som när grönsakspriserna varierar beroende på väderförhållanden. 
 
Det finns olika mått på inflation. Det vanligaste och mest kända måttet är förändringen i konsumentprisindex, KPI. KPI mäter priset på en korg av varor och tjänster. Priserna på de olika varorna och tjänsterna vägs ihop på basis av hur stor andel av konsumtionen som de utgör. Varor som det konsumeras mycket av får en stor vikt i KPI och vice versa.
 
Riksbankslagen anger att målet för penningpolitiken är att ”upprätthålla ett fast penningvärde”. Riksbankens tolkning av detta mål är att den årliga ökningen av KPI ska vara 2 procent. Kring detta mål finns ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet. Motivet till inflationsmålet är att låg och stabil inflation skapar goda förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling.
 
Mer information om vad inflation är, hur det mäts, hur inflationsmålet kom till och varför Riksbanken har ett inflationsmål finner du på under länkarna till vänster på sidan. En utförlig beskrivning av Riksbankens tankeram kring penningpolitiken finner du i artiklarna nedan.
DOKUMENTATION
INTERNA LÄNKAR
1 länk
The art of targeting inflation. Artikel i Penning- och valutapolitik 2002:4 av Lars Heikensten och Anders Vredin | 206 Kb
EXTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2006-05-19 

 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
PrisstabilitetBeslut och kommunikationTransmissionsmekanismen
Vad är inflation?Hur mäts inflation?Inflationsmålets tillkomstVarför inflationsmål?Inflationen just nu