21 captures
15 Oct 2004 - 17 Oct 2011
SEPDECJUN
29
200520062008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Stabilitetsanalys
En viktig uppgift för Riksbanken är att löpande följa och analysera de risker och hot som finns mot stabiliteten i det finansiella systemet. Riksbankens samlade bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet. Syftet med analysen är att på ett tidigt stadium upptäcka utvecklingstendenser och sårbarheter som tillsammans kan leda till en allvarlig kris i det svenska finansiella systemet.
 
I rapporten Finansiell stabilitet görs bland annat en bedömning av de omvärldsfaktorer som kan tänkas påverka stabiliteten i den svenska finanssektorn.
 
En nyckelroll i analysen innehas av de stora bankkoncernerna. Dessa är centrala aktörer i finanssystemet i allmänhet och i betalningsväsendet i synnerhet. Det beror bland annat på att bankerna genomför olika betalningstjänster och tillhandahåller de konton över vilka många betalningstransaktioner görs. En mycket stor del av analysen ägnas därför åt den samlade utvecklingen i de fyra storbankerna, Föreningssparbanken, Nordea, SEB och Svenska Handelsbanken.
 
Detta innebär både en analys av utvecklingen i bankerna själva och av betalningsförmågan hos de huvudsakliga låntagarkategorierna – hushållen och företagen. Eftersom en stor del av utlåningen från de svenska bankkoncernerna sker mot pant i fastighet är utvecklingen i fastighetssektorn en viktig del i analysen.
 
I rapporten analyseras också utvecklingen inom den finansiella infrastrukturen – det system av instrument, marknadsplatser, institutioner, instrument och tekniska och administrativa system som utgör blodomloppet i det svenska finansiella systemet.
 
I rapporten Finansiell stabilitet publiceras även olika artiklar. Det rör sig antingen om fördjupningar inom något sakområde eller om frågor med anknytning till finansiell stabilitet där Riksbanken vill tydliggöra sin policy.
 
Vill du ta del av Riksbankens senaste stabilitetsbedömning eller av någon tidigare utgåva av rapporten Finansiell stabilitet, se länk nedan.
 
Är du mer intresserad av de artiklar som publiceras i rapporten Finansiell stabilitet, se länk nedan.
 

SENAST UPPDATERAD 2004-02-11 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Om finansiell stabilitetStabilitetsanalysFinansiell infrastrukturKrisberedskapFinansmarknadenRiksbanken påverkar