15 captures
07 Jun 2004 - 11 Aug 2007
SEPDECJUN
30
200520062007
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Finansmarknaden
Riksbanken försöker bidra till ökad kunskap om det finansiella systemet och dess funktioner. Detta görs bland annat genom publiceringen av skriften "Den svenska finansmarknaden".
I Den svenska finansmarknaden behandlas den finansiella sektorns alla delar. Exempelvis beskrivs aktiemarknaden, ränte- och valutamarknaderna inklusive derivatmarknaderna, bankerna, försäkringsbolagen, värdepappersbolagen samt de stora systemen för betalningar i Sverige.
 
Förutom att redovisa grundläggande statistik om den finansiella sektorns olika delar, försöker skriften också ge pedagogiska förklaringar till hur dessa marknader, institutioner och system fungerar och vilka deras huvudsakliga uppgifter är i ekonomin.
 
Den svenska finansmarknaden ges ut en gång per år. 
INTERNA LÄNKAR
1 länk
Länk till meny Publicerat och publikationen Den svenska finansmarknaden

SENAST UPPDATERAD 2004-03-02 
 

Om finansiell stabilitetStabilitetsanalysFinansiell infrastrukturKrisberedskapFinansmarknadenRiksbanken påverkar