4 captures
20 Aug 2006 - 11 Nov 2007
AUGSEPAUG
26
200520062007
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
Medverkande forskare
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
DATUM
2006-07-07

Historisk monetär statistik för Sverige 1668-2008
Sveriges riksbank har startat ett projekt för att sammanställa historisk monetär statistik för Sverige 1668 (året då Riksbanken grundades) till idag. Syftet är att publicera en databas online. Några av tidsserierna kommer att göras tillgängliga ända tillbaka till medeltiden. Föreliggande projekt är delvis inspirerat av ett liknande projekt som drivits av Norges bank, och som har resulterat i en bok om historisk monetär statistik för Norge 1819-2003 (se länk nedan)

Konstruktionen av historisk statistik är speciellt problematiskt då definitioner ändras över tid. Olika tidsseriebrott uppstår. För närvarande sträcker sig den konsistenta, officiellt producerade monetära statistiken sällan mer än 1-2 årtionden tillbaka i tiden. Syftet med föreliggande projekt är att konstruera tidsserier som är konsistenta över tid, och som applicerar dagens definitioner. Detta kommer att i stor utsträckning underlätta långtidsanalyser över till exempel huspriser, relationen mellan penningmängd och inflation samt den makroekonomiska utvecklingen.

Medverkande forskare i projektet är nationalekonomer och ekonomhistoriker från Stockholm, Göteborg och Lund.

Målet för projektet är att konstruera tidsserier inom följande områden:
Prisindex över levnadskostnader, löner, privat konsumtion, offentlig konsumtion, investeringar, export och import. För närvarande finns prisdata ända tillbaka till medeltiden. Ett av syftet med projektet kommer att vara att presenta ett konsumentprisindex som går tillbaka till 1200-talet. Prisindex som baserar sig på koppar, silver och guld kommer också att göras tillgängliga.
Fastighetspriser. För närvarande stäcker sig den officiella konsistenta statistiken tillbaka till 1970-talet.
Växelkurser mellan den svenska valutan och utländska valutor. För äldre perioder kommer också estimat att göras över växelkurser mellan svenska betalningsmedel, till exempel växelkursen mellan riksdaler och daler kopparmynt. Dagliga data över olika växelkurser finns ända tillbaka till 1700-talet.
Penningmängd, monetär bas och pengars omloppshastighet från 1668 till idag.
Statistik över bank och kreditsektorn, till exempel privata bankers och Riksbankens tillgångar, skulder, inkomster och utgifter, antal privata banker, räntor och statslån. Data över Riksbanken finns tillgängligt från 1668 och framåt.
Obligationsmarknad och obligationsräntor. Både årliga och månatliga data kommer att presenteras.
Börskurser från tidigt 1870-tal till idag.
Nationalförmögenheten uppdelad på reala tillgångar och finansiella tillgångar och skulder.
Projektet kan komma att också inkludera andra områden.
 
DOKUMENTATION
1 länk
Forskningsöversikt och projektplan: Historisk monetär statistik för Sverige 1668-2008 | 185 Kb
EXTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2006-07-07 
 

ForskningMedarbetareKonferenserGästerPublikationerArtiklarSeminarierLediga jobbMonetär statistik