35 captures
06 Jun 2004 - 26 Feb 2014
OCTJANFEB
02
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 14 december
2007-01-02 Vid de sammanträden som benämns som penningpolitiska, det vill säga då reporäntan sätts, förs ett så kallat särskilt protokoll med en redogörelse för den diskussion som föregick reporäntebeslutet. Läs det senaste protokollet från direktionens penningpolitiska sammanträde den 14 december.    Läs mer
Värdet av direktinvesteringarna ökade 2005
2006-12-20 Värdet av svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet ökade under 2005 med 246 miljarder kronor jämfört med 2004. Även värdet av utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige ökade, med 61 miljarder kronor. Det visar Riksbankens årliga undersökning av direktionsinvesteringstillgångar i Sverige och i utlandet som publiceras idag.   Läs mer
Referensräntan fastställd till 3,0 procent
2006-12-29
Finansmarknadsstatistik inklusive penningmängd, november 2006. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2006-12-29
Yttrande över remiss om Ändringar i redovisnings-föreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250)
2006-12-22
Yttrande över kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss "En ny lag om värdepappersmarknaden"
2006-12-19
Yttrande över Finansdepartementets remiss av förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar
2006-12-19
Nyhetsarkiv 
 
 
Kalendarium
2007-01-0209:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 14 december 2006 publiceras.
2007-01-1209:30
Portföljinvesteringar, november 2006
2007-01-1613:00
Direktionen sammanträder
se hela kalendariet
bokmärken
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
AKTUELLA RÄNTOR
Reporäntan3,00%
Utlåningsräntan3,75%
Inlåningsräntan2,25%
Referensräntan3,00%
INFLATION / KPI