42 captures
15 Jun 2006 - 23 Jan 2012
OCTDECFEB
29
200520062007
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Årliga inflationen
Under Riksbankens historia, från 1668 till idag, har den årliga inflationen i genomsnitt varit 2,1-2,3 procent (osäkerheten beror främst på hur inflationen ska mätas i samband med den monetära förvirringen under andra halvan av 1710-talet). Detta kan jämföras med Riksbankens nuvarande inflationsmål på 2,0 procent.

Tyska mark
I september 1914 var Riksbankens kurs på en tysk mark 89 svenska öre. En miljard tyska mark i september 1914 kunde köpa en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt. 1 oktober 1923 var Riksbankens kurs på en miljard tyska mark 30 svenska kronor. En månad senare var kursen 4 svenska öre. I september 1924 var kursen under en tiondels öre. En miljard tyska mark kunde då endast köpa ½ cl svensk mjölk. I slutet av 1924 introducerades den nya marken, Reichsmarken, som sattes lika med en biljon (en miljon miljoner) gamla mark.
Forskning på Riksbanken
Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken är att tillhandahålla en solid begreppsmässig och empirisk grund för politiska beslut. Högkvalitativ forskning är avgörande för att garantera att Riksbanken är väl förberedd att möta de utmaningar som hänger samman med att styra penningpolitiken och främja ett säkert och effektivt betalningssystem. En viktig uppgift för den ekonomiska forskningen är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina åligganden.
LÄS MER
KONFERENSER
Workshop on exchange rate determination, November 10, 2006
(Texten finns endast på engelska)
The Riksbank is today organizing a workshop on exchange rate determination. One year ago the Riksbank initiated cooperation with a number of external researchers as a complement to the bank’s internal analysis and research. At today’s workshop the papers will be presented.

Five studies have been written, and they can be found on the conference page.
LÄS MER
AKTUELL FORSKNING
”Exploring interactions between real activity and the financial stance” (Texten finns endast på engelska)
In a recent article in the Journal of Financial Stability, April 2005, a number of plausible candidates for a measure of financial stability are examined. Aggregated bankruptcies in the entire Swedish business sector are found to be closely related to bank’s aggregated credit losses. Moreover, bankruptcies play a role in explaining the development in macro variables such as GDP, the inflation rate, nominal interest rates, and the real exchange rates. And vice versa, i.e., these macro variables are helpful in predicting aggregate bankruptcy rates in the economy, and can actually account even for extreme outcomes such as the Swedish banking crises in the early 90’s. The article goes on to demonstrate that effects of monetary policy on inflation and bankruptcy rates may well differ in different states of the world.
LÄS MER OM WORKING PAPERS
SENAST UPPDATERAD 2006-02-06 
 INNEHÅLLSANSVARIGAvdelningen för penningpolitik
 

ForskningMedarbetareKonferenserGästerPublikationerArtiklarSeminarierHistorisk monetär statistik