63 captures
02 Jun 2004 - 01 Mar 2022
OCTJANFEB
03
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Balansräkning
Visste du att Riksbankens balansräkning per den 31 december 2003 uppgick till cirka 186 miljarder kronor.
 
Reporäntan
Sedan juni 1994 har reporäntan varit Riksbankens styrränta.
 
Kronan
Sverige har haft en rörlig valutakurs sedan november 1992.


Statistik
Riksbanken bearbetar, framställer och presenterar statistik inom en rad olika områden. Betalningsbalansstatistik med bland annat bytesbalans och finansiell balans presenteras kvartalsvis. Riksbanken undersöker också bankers och bostadsinstituts in- och utlåningsräntor. Finansmarknadsstatistik inklusive ränteundersökningen publiceras av Statistiska centralbyrån (SCB) månadsvis, på uppdrag från Riksbanken.
 
Riksbankens styrräntor presenteras liksom korta och långa marknadsräntor. Från valutamarknaden publiceras mittkurser för de vanligaste valutorna. Övrig statistik som presenteras är omsättning från penning- och valutamarknaden samt Riksbankens egen balansräkning den så kallade veckorapporten.
BETALNINGSBALANSEN
Betalningsbalansen, kvartal 3, 2006
Bytesbalansen visade ett överskott på 49 miljarder kronor tredje kvartalet 2006, vilket är en minskning med 1,7 miljarder kronor jämfört med samma period 2005. Sett över de tre första kvartalen ligger det samlade bytesbalansöverskottet på 152,1 miljarder kronor vilket är en ökning med 9,3 miljarder jämfört med motsvarande period ifjol. Överskottet för det tredje kvartalet härrör till största delen från handel med varor och tjänster.
LÄS MER
SVENSK EKONOMISK OCH FINANSIELL STATISTIK
IMF Special Data Dissemination Standard (SDDS)
SDDS är en statistikstandard utarbetad av Internationella valutafonden som Sverige har anslutit sig till. Uppdateringar sker samma dag som ny statistik offentliggörs. Uppgifter produceras av Riksbanken, Statistiska centralbyrån, Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet.
 
Gå till Statistiksamlingssidan (öppnas upp i nytt fönster)
SENAST UPPDATERAD 2006-05-30 
 INNEHÅLLSANSVARIGAdministrativa avdelningen
 

Räntor & valutakurserBetalningsbalansFinansmarknadTillgångar & skulderPenning- & valutamarknadBetalningar